De Zendingscommissie

De zendingscommissie bestaat in onze gemeente sinds 1969 en heeft als taak de “Zendingsopdracht” in de gemeente Woudrichem handen en voeten te geven. Aangezien zending geen taak is van enkelingen, maar van de gemeente vindt voor een correcte invulling regelmatig overleg plaats met de kerkenraad. In de praktijk wordt continue gezocht naar werkvormen en activiteiten om zending te integreren in het geheel van ons gemeenteleven.

Dit seizoen ondersteunen we stichting Hulp Vervolgde Christenen.

Actielijst 2017/2018 van de zendingscommissie:

• Sept. 2017 Ontbijtservice op startdag

• Okt. 2017 Najaarszendingscollecte

• Nov. 2017 Workshop curry’s maken

• Dec. 2017 Oliebollenactie i.s.m. CvK

• Brieven schrijven aan protestantse dominees in India, actie van Hulp Vervolgde Christenen

• Febr. 2018 Eetavond (Indiaas natuurlijk, zonder bestek)

• Mei 2018 Activiteit op de jaarmarkt op de zaterdag na Hemelvaartsdag

• Plant een bijbel (voorjaarsactie) dit is een actie van HVC waar we zo aan mee kunnen doen

• Koffie drinken na een kerkdienst op zijn Indiaas of met Indiase lekkernij

De taken en activiteiten van de zendingscommissie zijn:

  • najaar zendingscollecte
  • zendingsbus in de hal van de kerk (permanent)
  • bespreken van projecten en de besteding van de zendingsgelden
  • organiseren van acties om zendingsprojecten (financieel) te ondersteunen

De zendingscommissie is als volgt samengesteld :

Naam

Functie

Marian van Pelt-Brandenberg

voorzitter

Therese van Vuren

secretaris

Ally Verhouden

financiën

Eline Bultsma

lid


Kaarten en postzegels voor de zending.

In de hal van de kerk staat een grote ronde ton, waarin ansichtkaarten, vakantiekaarten, felicitatiekaarten e.d. i postzegels worden verzameld. Deze verzameling wordt regelmatig doorgestuurd naar het bureau van de zending in Utrecht. Daar wordt alles gesorteerd en doorverkocht.

Voor de verkoop is er altijd heel veel vraag naar kaarten van stads- en dorpsgezichten uit binnen- en buitenland, kaarten van kerken, afbeeldingen van “heiligen”, schepen, auto’s, vliegtuigen, treinen, dieren, molens, Anton Pieck, geboortekaartjes, enz. De postzegels op de kaarten kunt u er gewoon op laten zitten.

Wilt u de kaarten niet beschadigen door ze b.v. bij kerst en oud en nieuw of bij een feestelijke gelegenheid als een lange sliert aan elkaar te prikken of te plakken met plakband? En wilt u de losse postzegels van enveloppen ruim afknippen of –scheuren?

Beschadigde postzegels zijn namelijk waardeloos.

Jaarlijks brengt dit verzamelen nog een flink bedrag op. Twintig procent van de opbrengst gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond en de overige 80 procent is voor het zendingswerk van Kerk in Actie.

Contactpersoon : Catrien Brandenberg

Breien voor Roemenië

Onze handwerkgroep bestaat niet meer al zodanig, maar er zijn nog volop mensen die kunnen en willen breien. Daarom deze oproep om voor een project van GAiN.
Wij willen iedereen die het leuk vind om te breien, vragen om sokken, mutsen of sjaals te breien voor dit goede doel. Er is tijdens de koude winters in Roemenië veel behoefte aan warme kleding, op deze manier kunt u met uw talent uw steentje bijdragen.

Als u nog ergens wol heeft wat niet meer gebruikt wordt, kan het ingeleverd worden in de ton in de hal van de kerk. Dit kan dan worden uitgedeeld aan de mensen die willen breien.

Wilt u breien en u heeft geen wol, geef het dan even aan bij één van onderstaande mensen, zij regelen dit voor u, ook de gebreide spullen mogen bij hen worden ingeleverd.

 

 

Preekrooster:

zo 25 augustus

9.30 uur: 

R.Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

alleen KND voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

18.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !