Kerkenraad

De kerkenraad heeft o.a. tot taak het in stand houden van de erediensten, het leiding geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld.

De kerkenraad telt naast de predikant achttien ambtsdragers, bestaande uit acht ouderlingen, drie ouderling-kerkrentmeesters en vijf diakenen.

De ambtsdragers zijn door de gemeente van Godswege geroepen een bepaalde dienst te verrichten. Zij worden gekozen voor een periode van vier jaar. Om de twee jaar, aan het eind van een periode, treedt een deel van de kerkenraad af. Elke ambtsdrager kan zich vervolgens éénmaal herkiesbaar stellen.

De kerkenraad vergadert in de regel eenmaal per zes weken.

kkr 2018

Preekrooster:

zo 25 augustus

9.30 uur: 

R.Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

alleen KND voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

18.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !