Wijkteams

Het doel van de wijkteams is het omzien naar elkaar in de blijdschap en het verdriet van het dagelijks leven.

Het wijkteam heeft dan ook als belangrijke taak het onderhouden van contacten met gemeenteleden. Dit kan o.a. bij ziekte, jubilea, geboorte, huwelijk, gemeenteleden van 75 jaar en ouder, nieuwingekomenen, droevige gebeurtenissen of sterfgevallen. Daarnaast kan het wijkteam groothuisbezoek of andere activiteiten organiseren.

Een wijkteam bestaat uit: een wijkouderling, hij/zij is voorzitter van het wijkteam en samen met de wijkdiaken verantwoordelijk voor het werk en de gemeenteleden in zijn of haar wijk. Indien nodig wordt de ouderling ondersteund door een wijkcoördinator.

De wijkouderling (of de wijkcoördinator) coördineert de contacten tussen het wijkteam en zorgt voor verdeling van werkzaamheden.

De wijkouderling is het aanspreekpunt voor gemeenteleden als zij ergens mee zitten, huisbezoek willen of iemand weten waar aandacht is gewenst.

De wijkdiaken wordt ingeschakeld als er diaconale hulp of vraagstukken van financiële aard aan de orde zijn.

De bezoekbroeder/zuster besteedt samen met de wijkouderling of op diens verzoek pastorale aandacht aan de leden.

De contactpersonen brengen bezoekjes bij bijzondere gebeurtenissen of houden op andere wijze contact met leden in de wijk. Ook kunnen zij ondersteuning bieden bij andere werkzaamheden van het wijkteam. Zij hebben een signalerende functie naar de wijkouderling. Daarnaast blijven de dames van de HVD hun adressen bezoeken. Hierin komt geen verandering.

Wijkindeling:    

Wijk 1:     Wijkouderling:         Arie van de Stelt

                Wijkdiaken:             Huib van pelt

                Wijkcoördinator:      Ien Gremmen 

Rijkswal, Maaspunt, Molenstraat, Nieuwstad, Hoogstraat, Hugo de Grootstraat, Vissersdijk, Daalderstraat, Spieringstraat, Kerkstraat, Bagijnestraat, Kloosterhof, Arsenaal, Landpoortstraat, Koepoortstraat, Stadshaven, Jacoba van Beierenstraat, Prins Willem van Oranjestraat, Graaf van Hornestraat, Adr. Van Alkmaarstraat, Pieter Maasstraat

Mail wijkouderling Wijk 1

Wijk 2 :      Wijkouderling:         Bianca Vlot

                  Wijkdiaken:             

              Wijkcoördinator:      Rick Hobo

Burg. Van Rijswijkstraat, Fortstraat,  Middelvaart (tussen Oudendijk en Burg.v.Rijswijkstraat), Merwededijk, Oudendijk, Oudbroek, Jan Spieringweg, De Roef, Kraaiveld, Steurstraat, Fintstraat, Zalmstraat.

Mail wijkouderling Wijk 2

Wijk 3 :      Wijkouderling:         vacant

                  Wijkdiaken:             Jaco Mak

                 Wijkcoördinator:        Lia Mak-Tritten

Weth. Kuijpersstraat, Weth. Kentiestraat, Burg. Verhagenstraat, Burg. v.d. Lelystraat, Groenendijk, B.A. v.d. Colffstraat, Elfststraat, Jettebosstraat, Weth. Viveenstraat, Baarsplein, Voornplein, Waalplein, Merweplein.

Mail wijkouderling Wijk 3

 

Wijk 4 :      Wijkouderling:         Petra van Engelen

                   Wijkdiaken:             vacant

              Wijkcoördinator:      Ineke Ermstrang

Acacialaan, Postweg, Sluis, Hoge Maasdijk, Kastanjelaan, Berkenlaan, Larixlaan, Lindenlaan, Postweide, Iepenlaan, Eikenlaan, Meidoornhof, Goudenregenhof, Benjaminslaan, Lemmenskampweg, Weth. de Joodestraat, Rond, Hogelandsesteeg

Mail wijkouderling Wijk 4

 

Wijk 5 :            Wijkouderling:         Marius van Doorn

                        Wijkdiaken:             Sjaak Kraaij

            Wijkcoördinator:      Janny Gouw

Bastion, Ravelijn, Lunet, Citadel, Kazemat, Schans, Middelvaartsesteeg, Oude Ban, Baljuw, Heemraad, Schout, Schepen, Drossaard, Magistraat, Almkerkseweg, Eenhoorn, Veldweg, Middelvaart (tot Burg.van Rijswijkstraat), Geperforeerden (leden in omliggende plaatsen) Raadhuisplein

Mail wijkouderling Wijk 5

Het pastoraat in De Lemmenskamp wordt verzorgd door een bezoekbroeder.


Wat te doen bij:

Geboorte

Wanneer kerkenraad of predikant een geboortekaartje ontvangt, wordt dat gezien als een teken van verbondenheid met de gemeente. Dit bericht wordt zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de ouderling van de betreffende wijk.

Deze zorgt dat één van de leden van het wijkteam, indien mogelijk nog binnen de kraamtijd, namens de kerk een bezoek te brengt.

Later brengt de predikant na telefonische afspraak ook een bezoek.

Huwelijk

Een verzoek tot kerkelijke bevestiging en inzegening kan bij de predikant gedaan worden, wat ter goedkeuring aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Voordat daarin wordt toegestemd, vindt eerst een gesprek ter nadere kennismaking plaats. In dat gesprek zal aan de hand van het huwelijksformulier aandacht besteed worden aan de bijbelse visie op het huwelijk. “Men zal immers het huwelijk niet gemakkelijk of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar, tegenover God”, zo vermeldt het formulier.

De liturgie van de dienst wordt verder in overleg met de predikant voorbereid.

Overlijden

Bij overlijden neemt de familie of de uitvaartleider contact op met de predikant. Dit in verband met het vaststellen van de tijd waarop de begrafenis zal plaatsvinden. De predikant neemt zo spoedig mogelijk contact op met de familie voor een bezoek, mede ter voorbereiding van de rouwdienst. Deze kan zowel in het koor, in de kerk als in het uitvaartcentrum plaatsvinden. Bij deze diensten is ook altijd een vertegenwoordiger van de kerkenraad aanwezig.

Preekrooster:

zo 25 augustus

9.30 uur: 

R.Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

alleen KND voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

18.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !