Kerkklanken nr. 1274,  9 augustus 2019

 

Kerkdiensten

11 augustus                 9.30 uur ds. L.P.J. van Bruggen, Westkapelle

                                    18.00 uur dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

18 augustus                 9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. K.W. de Jong, Woerden

25 augustus                 9.30 uur dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

                                    18.00 uur ds. A.J. Molenaar

 

Collecten Diaconie

11 augustus     Diaconie Algemeen

18 augustus     Diaconie Algemeen

25 augustus     Diaconie Algemeen

 

College van Kerkrentmeesters

11 augustus     Eigen kerkenwerk

18 augustus     Beheer en exploitatie

25 augustus     Verwarming en energie

 

Crèche

11 augustus     Geen crèche (vakantie)  

18 augustus     Geen crèche (vakantie)

25 augustus     Geen crèche (vakantie)  

 

Agenda

zaterdag 10 augustus

- oud papier

vrijdag 23 augustus

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1275 bij Conny Bastiaans

zaterdag 24 augustus

- oud papier

 

Erediensten

Zondag 11 augustus wordt de morgendienst geleid door dominee L.P.J. van Bruggen uit Westkapelle en de avonddienst door de heer R.Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam.

Zondag 18 augustus hoop ik zelf weer voor te gaan in de morgendienst. We staan stil bij woorden uit Romeinen 8, over de Geest die ons leert om ‘Abba, Vader’ te zeggen. De avonddienst wordt geleid door dominee K.W. de Jong uit Woerden.

Zondag 25 augustus ontmoeten we ‘s morgens in de eredienst opnieuw de heer R.Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam. In de avonddienst ga ik zelf voor. Op dit moment is nog niet bekend welk Bijbelgedeelte centraal zal staan. Het is mijn bedoeling om de komende maanden uit Exodus te preken, als vervolg op de serie van vorig jaar over Mozes.

Laten we juist in de vakantietijd, als velen afwezig zijn, trouw zijn in het kerkbezoek als we wél in de gelegenheid zijn!

 

zomerrooster zondagsschool Timotheüs

Tot en met zondag 26 augustus geldt het zomerrooster. Er is dan kindernevendienst (de kinderen zitten dus eerst allemaal in de kerk en gaan na het gebed om de opening van het woord naar de torenkamer) voor de kinderen van 4 tot met 8 jaar oud. Voor de kinderen die in de kerk blijven, ligt er bij de ingang een puzzel klaar.

 

In memoriam Elizabeth Nissler

Zaterdag 27 juli is overleden mevrouw Elizabeth Nissler, in de leeftijd van 94 jaar. Ze woonde aan de Adriaan van Alkmaarstraat 17. Het ging al geruime tijd niet goed met haar wegens ernstig hartfalen. Gelukkig heeft ze tot het laatst toe thuis kunnen blijven, volgens haar eigen wens. De begrafenis heeft plaatsgevonden in besloten kring op donderdag 1 augustus.

Elisabeth Nissler werd geboren op 16 maart 1925 in Noordeloos. Door omstandigheden groeide ze op bij haar ‘opoe’, waar ze het goed had. Eenmaal volwassen geworden trouwde ze met Adrianus de Groot en daardoor verhuisde ze naar Gorinchem. Samen kregen ze acht kinderen. Ze had uiteraard heel wat werk aan dit grote gezin. Ze naaide zelf kleding, breide en was een echte doe-het-zelver. Na enige tijd verhuisde het gezin naar deze kant van de rivier en uiteindelijk kwamen ze in Woudrichem terecht aan de Adriaan van Alkmaarstraat. Helaas hield haar huwelijk uiteindelijk geen stand. In het huis in Woudrichem heeft ze de rest van haar leven gewoond en is ze ook overleden.

Elizabeth Nissler was een sterke vrouw die veel heeft meegemaakt. Kenmerkend voor haar was dat ze bereid was ieder te helpen en iedereen hetzelfde behandelde. Over geestelijke dingen sprak ze niet veel, maar kinderen proefden in haar leven vertrouwen op God. Met de jaren ging haar gezondheid achteruit in verschillende opzichten. Na een ziekbed van vier weken is ze rustig ingeslapen.

De kinderen, schoon-, klein en achterkleinkinderen wensen we van harte Gods troostende nabijheid toe.

 

Visserijdag

31 augustus is het weer Visserijdag. Deze dag heeft dit keer als thema 'de zegen' en dat dat niet alleen een vistuig is kunnen wij als Kerk dan ook mooi laten zien! We willen dan gastvrij zijn voor bezoekers van onze mooie stadje en onze kerk. Daarom kunnen kinderen tussen 11.00 en 15.00 uur op ons kerkepad kerkenpad Oud-Hollandse spelletjes doen en een eenvoudig knutselwerkje maken. Ook voor 'wa aonmaok mee un snoepke'  kunnen ze even aanschuiven. Huib van Pelt en Antoinette Kraaij zorgen dat alles klaarstaat en weer opgeruimd wordt, maar we hebben hulp nodig. Help jij op deze dag een half uurtje (of wat langer) mee? Er hangt een lijst in de hal van de kerk, waarop je kunt aangeven hoe laat jij kunt. 

 

Vakantie Bijbel Club.

Dit jaar wordt er geen VBC gehouden. Het is niet gelukt om alles weer op tijd geregeld te krijgen. Toch zijn er wel mensen die graag willen mee denken en doen om volgend jaar opnieuw een VBC te organiseren. Wil jij ook een steentje bijdragen aan een leuke VBC-dag, door een idee te delen, of een kleine of grotere taak op je te nemen? Kom dan ook op woensdagavond 4 september om 19.30 uur naar de torenkamer. Dan maken we er samen in 2020 weer een mooi feestje van.

Antoinette Kraaij-Timmermans, 0615133479

 

Predikantenborden aangevuld

U heeft het misschien al gezien dat de predikantenborden op de muren naar de toren zijn bijgewerkt. Op het rechter bord is onder andere de komst van dominee Molenaar vermeld. Bijzonder is dat er ook een aanvulling is gedaan op het linker bord bij de gegevens van Otto Tonsor, predikant van 1590-1597. Tot op heden wisten we niet waar hij in 1597 naar toe is gegaan. Door het speurwerk van Ferd en Johanna van Roode is nu bekend dat hij in 1597 vertrok naar de vesting Rijnberck (in de spelling van toen geschreven). De vesting Rijnberck als Nederlandse vesting bestaat niet meer. Het kan zijn dat Otto Tonsor, vanwege de oorlogshandelingen, niet lang in Rijnberck gediend heeft.  Hij is in 1603 overleden.

 

Kerkauto

11 augustus     Arie van der Vliet, telefoon 06-51530862

                        Peter Naaijen, telefoon 06-57339574

                        Avonddienst: Peter Kilwinger, telefoon 0183-303249

18 augustus     Dirk Pellicaan, telefoon 06-55847770 / 0183-304129

                       Tiele Jan en Nel Ottevanger telefoon 06-22087263

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

25 augustus     Anita Hak, telefoon 06-23814431

                        Kees Walraven, telefoon 0183-302788/06-22489659

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Vakantie en bereikbaarheid dominee Molenaar

De pastorie heeft een tijdelijk telefoonnummer: 06-12930109. Hierop is dominee Molenaar bereikbaar als hij thuis is. Het nummer functioneert als vaste lijn.

Dominee Molenaar heeft vakantie tot en met zaterdag 17 augustus. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling (zie de website voor de wijkindeling) of anders met de voorzitter van de kerkenraad (Huib van Pelt). Ds. Hendriksen is in deze periode beschikbaar voor het leiden van begrafenissen.

 

Uit de pastorie

Als u de dominee niet ziet, weet dat hij van zijn vakantie geniet!

 

Om over na te denken

‘De kerk is geen gemeenschap van gelijkgezinden, maar van gelijkbeminden’.

(dhr. R. Antes in de avonddienst van 14-7)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad

Preekrooster:

zo 25 augustus

9.30 uur: 

R.Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

alleen KND voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

18.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !