Kerkklanken nr. 1258,  30 november 2018

 

Kerkdiensten

2 december     10.00 uur ds. B.A. Belder, Brakel

                        18.00 uur ds. G. Lock, Uitwijk

9 december     10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                        18.00 uur ds. G.A. Termaat, Werkhoven

16 december   10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                        18.00 uur ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht

 

Collecten Diaconie

2 december     Diaconie Algemeen (is collecte tijdens de dienst)

9 december     Kerk in Actie/Diaconaat in Nederland

16 december   Diaconie Algemeen

 

College van Kerkrentmeesters

2 december     Vijfjescollecte (is collecte bij de uitgang)

9 december     Eigen predikantsplaats

16 december   Voorziening onderhoud

 

Crèche

2 december     Marjolein Scherff en Amber van Aalst

9 december     Jeannette van Kooten en Janine van Klinken

16 december   Marjan van der Meij en Tina Ek

 

Agenda

donderdag 6 december

- ‘Koffie en lekkers’ bij DOCK 60 (vanaf 10.00 uur)

- Huisdienst in de Lemmenskamp (10.30 uur)

zaterdag 8 december

- oud papier

- Winter Wonder Woudrichem (15.00-21.00 uur)

donderdag 13 december

- Bijbelkring in de consistorie (20.00 uur)

vrijdag 14 december

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1259 (voor drie weken) bij Conny Bastiaans

maandag 17 december

- Kerstviering ouderen in het koor van de kerk (15.00-18.00 uur)

zaterdag 22 december

- oud papier

 

Erediensten

De advent is weer aangebroken. We leven toe naar de komst van Jezus Christus, eens in Bethlehem, maar ook zijn komst eenmaal in heerlijkheid om alles nieuw te maken. Zondag 2 december wordt de morgendienst geleid door dominee B.A. Belder uit Brakel. Zelf reis ik af naar mijn oude gemeente Poeldijk om daar voor te gaan. In de avonddienst gaat voor dominee G. Lock uit Uitwijk.

Zondag 9 december leid ik zelf de morgendienst, evenals de week erna. Ik volg in deze weken de lijn van het adventsproject van de kindernevendienst. De kinderen behandelen dit jaar stukje bij beetje heel Lukas 1, dus dat doen we in de kerk ook. Op deze morgen staat centraal Lukas 1:26-38, over de aankondiging van de geboorte van Jezus. In de avonddienst gaat voor dominee G.A. Termaat uit Werkhoven, met wie ik deze avond van kansel heb geruild. Zondag 16 december lezen we verder in Lukas 1. Ditmaal staat centraal vers 1:39-56, over Maria die bij Elisabeth komt en een loflied zingt. De avonddienst wordt geleid door ds. J. W. Sparreboom uit Sliedrecht.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 6 december is er weer de maandelijkse huisdienst in de Lemmenskamp. De dienst wordt geleid door dominee C. Hendriksen en Henk van Engelen zorgt voor de begeleiding. De dienst begint om 10.30 uur. U bent van harte welkom.

 

Zondagsschool Timotheüs 

Vanaf D.V. zondag 2 december 2018 gaan we weer starten met een kerstproject. Het thema van dit jaar is ‘Lichtdragers van God’. We lezen samen met u als gemeente en de kinderen op de zondagsschool/kindernevendienst bijbelgedeelten uit het Lucasevangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon. We kijken naar vijf personen die ieder op hun manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt. Als de kinderen terugkomen in de dienst zullen we het project toelichten aan de hand van kleurrijke kaarsen die het licht verspreiden. Dit jaar willen we een adventslied zingen, direct aansluitend op het moment dat er door een van de kinderen van de zondagsschool een adventskaars is aangestoken en een gedicht opgezegd is.

 

Bijbel in gewone taal

Bij de jongste catechesegroep zijn we bezig met het onderwerp 'de Bijbel' en zo ontstond het idee van een Bijbel in gewone taal voor ieder in de groep. Dit kon met hulp van de diaconie worden gerealiseerd. En zo mochten inmiddels alle catechisanten, ook van de andere groepen, een eigen Bijbel in gewone taal ontvangen. We hopen dat zij allemaal mogen ontdekken wat dit bijzondere boek hen vandaag te zeggen heeft en dat zij God steeds meer leren kennen.

 

Vijfjes Actie

Zondag 2 december is er in plaats van de gebruikelijke collecten voor het College van kerkrentmeesters weer  aan de uitgang een Vijfjesactie. Wij willen de opbrengst van deze actie ten goede laten komen aan de dekking van de kosten van de verbouwing van de pastorie. Zoals u op de meter in de hal van de kerk kunt zien, zijn die kosten nog lang niet gedekt.

 

Afsluiting zendingsproject voor HVC

Onlangs werd in de kerk een cheque overhandigd aan de stichting Hulp Vervolgde Christenen. Jisca Deelen mocht namens deze stichting de cheque in ontvangst nemen. Het is de eerste keer dat dit tijdens een kerkdienst plaatsvond. De zendingscommissie wilde dit met de gehele gemeente delen omdat iedereen wel een steentje heeft bijgedragen, bijvoorbeeld door het kopen van oliebollen of een zak potgrond, door deelname aan de Indiase eetavond of via één van de andere acties. Met deze acties en de verkoop van spulletjes bij DOCK 60 is het geweldige bedrag van € 6.223,31 bijeen gebracht. Jisca vertelde dat met dit geld veel mooie dingen gedaan kunnen worden in het meisjesopvanghuis in India.

Namens de zendingscommissie,

Marian van Pelt

 

Jubileum

Op 13 december hoopt het echtpaar Sterk - van Straten (Postweide 44, 4285 DN Woudrichem) 50 jaar getrouwd te zijn. Een zegen om zo lang samen het huwelijk te mogen beleven! Nu reeds van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst voor u beiden.

 

Welkom in onze gemeente

Een hartelijk welkom voor Petra ter Braak-van Straten en haar echtgenoot Gert. Zij wonen nu tijdelijk in Waardhuizen en in maart 2019 hopen zij naar het Ravelijn in Woudrichem te verhuizen.   

 

Privacy

In het kader van de Europese samenwerking is er voor de hele Europese Unie een gelijkluidende regelgeving opgesteld. Deze regelgeving geldt per 25 mei 2018. In Nederland is hiervoor een nieuwe verordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, vaak aangeduid als AVG. In de verordening zijn regels aangescherpt. De reeds bestaande rechten voor mensen van wie gegevens worden verwerkt, worden sterker. Daar staan meer verplichtingen tegenover voor organisaties die gegevens beheren en verwerken.

Ook onze gemeente moet kunnen aantonen dat wij ons houden aan de regels. Daarom hebben wij, vanuit een model van de PKN, een privacy-verklaring opgesteld. Daarnaast hebben wij een verkorte privacy-verklaring opgesteld. Beide documenten staan op de website. In de hal van de kerk hangt en ligt de verkorte privacy-verklaring. Tevens heeft u de verkorte privacy-verklaring ontvangen bij Kerkklanken.

 

Kinderkerstfeest

Zondag 23 december om 18.00 uur willen we weer het jaarlijkse kinderkerstfeest vieren. Hiervoor wordt niet alleen de hele gemeente, maar worden ook opa’s, oma’s en vriendjes en vriendinnetjes uitgenodigd. U komt toch ook? Het (kinder)kerstfeest is voor groot en klein en voor jong en oud. Samen zijn we één gemeente.

 

Kerstzangdienst 2018          

Maandagavond 24 december 2018 is er de kerstzangdienst. Dominee Molenaar zal deze dienst voor de eerste keer leiden. De harmonie Kunst na Strijd zal dit jaar naast enkele liederen die ze voor ons ten gehore brengen, ook een aantal liederen van de samenzang begeleiden. Het thema van dit jaar is ‘Hoe kijk je naar het Kind?’. De wijzen uit het oosten gingen op weg om het Kind te zoeken. Gaan wij ook op zoek naar dit Kind of is het alleen maar een mooie invulling voor de kerstdagen? U bent van harte uitgenodigd om te komen zingen en te luisteren. De deuren staan vanaf 20.15 uur open en we willen om 20.45 uur beginnen met de samenzang.

 

Koffie en lekkers

Kom op 6 december op de koffie bij DOCK 60. Vanaf een uur of tien staat de koffie of thee klaar. Iedereen is van harte welkom en vraag gerust iemand mee. Wil je graag komen maar heb je geen vervoer, geef dat dan even door aan Marian van Pelt tel. 304878.

 

Vers groen gezocht

Dinsdag 11 december geef ik een workshop kerstkransen maken in DOCK 60. Deze is inmiddels ruim volgeboekt. Dat is heel erg mooi! Ik ben daarom op zoek naar mooi groen om de kransen mee te vullen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan hedera, conifeer, pinus, dennengroen, hulst, skimmia en taxus. Ook mooie bessentakken en dennenappels zijn welkom. Zo kunnen we de kostprijs laag houden, want de opbrengst gaat naar DOCK 60. Dus als u wat groen uit de tuin kunt missen hoor ik dat graag (06-29047605 of  adencorinne@hetnet.nl). Alvast bedankt!  

Corinne Ottevanger

 

Kerstviering ouderen

Maandagmiddag 17 december hopen we met de ouderen van de gemeente samen te komen in het koor van de kerk voor een kerstviering. We beginnen om 15.00 uur en proberen ongeveer 18.00 uur af te ronden. Het begrip ‘ouderen’ is rekbaar. Er zijn wat dit betreft geen leeftijdsgrenzen. Voelt u zich betrokken, zoekt u wat gezelligheid, aanspraak, ontmoeting, rekent u zichzelf tot jongere generaties, u/jij bent echt van harte welkom. De middag staat in het teken van advent en kerst. We zingen samen, luisteren naar elkaar, naar gedichten, een meditatie en een vrij verhaal. We sluiten af met een heerlijke broodmaaltijd. Vooral voor dat laatste is het belangrijk om u op te geven. Wilt u gehaald en gebracht worden dan kunt u dat bij uw opgave ook gelijk kenbaar maken. Opgave gaat, zoals inmiddels gebruikelijk, via Grietje van Vugt, tel. 303254. In verband met de boodschappen wel heel graag opgeven vóór vrijdag 14 december.

De ouderencommissie

 

Gameverslaving

Dinsdag 22 januari 2019 organiseren we in samenwerking met onze zendingscommissie en ggz 'de Hoop' een avond over gameverslaving, in CBS Eben Haëzer Woudrichem. Deze avond is bedoeld voor jongeren, hun ouders en ieder die hier belangstelling voor heeft. Een hulpverlener van 'de Hoop' en een ex-gameverslaafde vertellen ons deze avond over dit onderwerp. Zet de datum alvast in je agenda! Verdere info volgt.

 

Kerkauto

2 december     Rocus en Grietje van Vugt, telefoon 303254/ 06-54207073

                        Peter van Vuren, telefoon 06-51147822

                        Avonddienst: Peter Kilwinger, telefoon 303249

9 december     Bas van Straten, telefoon 06-55394071

                        André Ruis, telefoon 302818

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

16 december   Corrie Dekker, telefoon 301227

                        Jan Duister, telefoon 304893

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Om over na te denken

"Je hoort steeds vaker: ‘ik ben wel christen, maar mijn buurman is het niet en hij leeft beter dan ik.’ Dat zal best zo zijn, maar welke hoop heeft hij? Het christelijk geloof is géén verhaal over moraal en burgerlijkheid, maar over Gods Zoon die is opgestaan uit de dood, die terugkomt en die hoop en toekomst geeft." (ds. B.E. Lamain in het Reformatorisch Dagblad)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad

Preekrooster:

zo 16 december

3e advent

10.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar

18.00 uur:

Ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht

 Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !