Kerkklanken nr. 1267,  19 april 2019

 

Kerkdiensten

21 april (Pasen)                       10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                                                18.00 uur ds. G.J. Wolters, Almkerk

28 april                                   10.00 uur ds. T. Wegman, Zeist

                                                18.00 uur ds. A.J. Molenaar

5 mei                                       9.30 uur ds. D.M. van der Wel, Langbroek

                                               18.00 uur ds. G.J. van Beek, Nieuw-Lekkerland

 

Collecten Diaconie

21 april            Open Doors

28 april            Diaconie algemeen

5 mei               Diaconie algemeen (is collecte tijdens de dienst)

 

College van Kerkrentmeesters

21 april            Verwarming en energie

28 april            Landelijke verplichtingen

5 mei               Vijfjescollecte (is collecte bij de uitgang)

 

Crèche

21 april            Jeannette van Kooten en Janneke Molenaar

28 april            Hetty van Leeuwen en Marjo van der Aa

5 mei               Marjan van der Meij en Tina Ek

 

Agenda

vrijdag 26 april

- oud papier (na 18.00 uur)

donderdag 2 mei

- Huisdienst in de Lemmenskamp (10.30 uur)

vrijdag 3 mei

- koffieochtend in DOCK 60 (vanaf 10.00 uur)

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1268 bij Conny Bastiaans

dinsdag 7 mei

- gemeenteavond in het koor van de kerk (20.00 uur)

donderdag 9 mei

- bijbelkring in de consistorie (20.00 uur)

zaterdag 11 mei

- oud papier

 

Erediensten

Zondag 21 april vieren we PASEN, het grootste feest van allemaal: Jezus die zijn leven gaf, leeft! Om na de Stille Week over te schakelen op de Paasvreugde, zingen we voor aanvang van de dienst al enkele liederen. Het zou daarom fijn zijn als u circa tien minuten voor tien al in de kerk bent, al mag u ook gerust nog binnenlopen als we al jubelen. De zang wordt ondersteund door orgel en trompet. Uit de Bijbel lezen we uiteraard over de Opstanding, Lukas 24 en ik ga zelf voor. ‘s Avonds gaat voor dominee G. Boer uit Rhenen.

Zondag 28 april gaat ‘s morgens voor dominee T. Wegman uit Zeist. Zelf ga ik in Giessen voor. De avonddienst leid ik wel zelf en mijn voornemen is om te preken over het tweede deel van Lukas 24, om zo de serie uit het Lukas-evangelie af te sluiten.

Zondag 5 mei is er tweemaal een gastvoorganger: ‘s morgens dominee D.M. van der Wel uit Langbroek en ‘s avonds dominee G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland.

 

Aanvangstijd morgendiensten

Denkt u er aan dat vanaf zondag 5 mei de morgendiensten weer om 9.30 uur beginnen?

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 2 mei is er weer de maandelijkse huisdienst in de Lemmenskamp. De dienst wordt geleid door dominee L. Hoftijzer uit Rijswijk. Henk van Engelen zorgt voor de begeleiding. De dienst begint om 10.30 uur. U bent van harte welkom.

 

In memoriam Martina Hak – van Heteren

Op 29 maart is overleden zuster Martina Hak-van Heteren in de leeftijd van 94 jaar. Tinie werd in 1925 geboren in Sliedrecht. Na haar schooltijd ontmoette ze Jan Gerrit Hak, een metselaar, met wie ze trouwde. Toen Jan werkte bij een project in Woudrichem kon hij daar een huis krijgen en zo verhuisde het gezin, dat inmiddels vier kinderen omvatte, hierheen. In Woudrichem werden nog twee kinderen geboren. Familie was belangrijk voor Tinie en ze genoot later erg van haar klein- en achterkleinkinderen.

In Woudrichem werd het gezin lid van de hervormde gemeente. Hier brak bij haar een vrijmoediger geloof door, gaf ze zelf aan. Bijzonder was dat Jan als volwassene gedoopt werd en zijn geloof beleed. Samen hebben ze jarenlang veel voor onze kerk gedaan.

Tinie was een vrouw met een vrolijk karakter die graag zong. Dat deed ze bij ‘Con Amore’, maar ook in de kerk en thuis. Ook op andere gebieden was ze actief: onder andere bij de gymnastiek en in het bestuur van de christelijke school.

Toen Jan onverwachts overleed in een operatie was dat een zware slag voor haar. Ze leefde daarna nog vele jaren zelfstandig. Een ander groot verdriet dat haar trof was het overlijden van oudste zoon Adrie, drie jaar geleden. Hij is tot het laatste toe in haar gedachten geweest.

Het laatste jaar ging Tinie vrij plotseling achteruit, na een ziekenhuisopname. Toen er een plekje in De Lemmenskamp vrijkwam, was ze daar erg blij mee. Helaas heeft ze er maar kort van kunnen genieten. De begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 4 april op de Algemene Begraafplaats te Woudrichem, na een rouwdienst in onze kerk. De familie en allen die haar missen zullen, wensen we van harte Gods steun toe na dit overlijden.

 

Vacatures kerkenraad

Voor de twee nog bestaande vacatures diaken wordt u als gemeente in de gelegenheid gesteld  om namen in te dienen van belijdende leden die u geschikt acht voor dit ambt. Blanco lijsten die u daarvoor kunt gebruiken liggen in de hal van de kerk. De lijsten met namen kunnen tot en met zaterdag 4 mei worden ingediend op het adres van de scriba, Postweide 133.

 

Vijfjesactie op 5 mei 2019

Tijdens het recent uitgevoerde onderhoud aan de luchtbevochtiger van het orgel bleek deze niet meer te werken. Reparatie is evenmin mogelijk. Daarom is het advies om een nieuwe te plaatsen. We willen de opbrengst van de vijfjesactie op 5 mei aanstaande gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe luchtbevochtiger van het orgel.

 

Gemeenteavond 7 mei

We nodigen u van harte uit voor de gemeenteavond die zal worden gehouden op dinsdag  7 mei aanstaande in het koor van de kerk. De koffie/thee staat klaar vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere het nieuwe formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal en de ziekenzalving. Verder zal er aandacht zijn voor het jeugdwerk. We rekenen op uw komst.

 

Vooraankondiging solidariteitskas

Wij willen alvast melden dat u in de periode van 9 tot 18 mei de envelop voor de solidariteitsbijdrage ontvangt. In de volgende Kerkklanken zullen wij hier uitgebreider op terugkomen.

 

Afronding Bijbelkring

Donderdag 9 mei komt de bijbelkring voor de laatste maal dit seizoen bijeen. We hebben de beginhoofdstukken van de Bijbel behandeld, Genesis 1-11. Naar mijn gevoel hebben we goede avonden gehad waarin de inhoud van de Bijbel niet alleen van vroeger bleek te zijn, maar spreekt voor alle tijden! Ook nu worden er bijvoorbeeld ‘torens van Babel’ gebouwd… De laatste avond gaan we van de ‘oergeschiedenis van alle mensen’ naar de volgende stap in Gods heilsplan, de roeping van Abraham. Graag vooraf lezen vanaf Genesis 11:27. Aanvang 20.00 uur.

Voor wie deze kring mooi lijkt: volgend seizoen is er weer de kans om aan te haken!

 

Catecheseseizoen is weer voorbij

De hele winter kwamen we bij elkaar. We hebben veel geleerd en gedeeld. Over God, Kerk, Bijbel, onszelf en hoe we verder kunnen groeien in geloof. Eén groep heeft zelfs letterlijk gedeeld: zij spaarden samen € 26,00 en gaven dit aan stichting de Hoop.  Maandag 8 en dinsdag 9 april hebben we, per groep, dit seizoen afgesloten met een lekkere en vooral gezellige maaltijd. In september starten we met het nieuwe seizoen. Ik hoop dat, bij de vertrouwde, ook weer nieuwe gezichten zullen aansluiten.

Hartelijke groet namens de leiding,

Antoinette Kraaij

 

Oproep: gebedsvuur opstoken

Als de Paasdrukte straks achter de rug is, wil ik (dominee Molenaar) bezig gaan om het gebed in de gemeente wat te bevorderen. Immers, gebed is de motor achter alle zegen op het gemeentewerk! Mijn eerste idee is om een gebedskring op te richten, maar ook andere ideeën zijn van harte welkom. Als er mensen zijn die mee willen doen of denken, meld je of meld u dan bij mij. Ik ga niet alleen deze kar trekken, er moet wel behoefte en gevoel van belangrijkheid zijn onder u als gemeente. Maar ik heb het gevoel dat er zeker mensen zullen zijn die het belang van gebed diep beseffen.

 

Oud papier op vrijdag 26 april

In verband met Koningsdag op zaterdag 27 april wordt het oud papier op vrijdagavond 26 april na 18.00 uur opgehaald.

 

Koffie en lekkers in DOCK 60

Vrijdag 3 mei is er weer een koffieochtend in DOCK 60. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00 uur voor koffie/ thee met wat lekkers en mooie gesprekken aan de tafel.

 

Avond over (game)verslaving

Dinsdag 2 april kwamen we met een mooie groep jeugd en ouders bijeen in basisschool Eben Haëzer. Froukje Swinkels en Dick Verhoeff vertelden over stichting de Hoop en de mensen die door deze stichting worden geholpen. Dick deelde zijn bijzondere levensverhaal. Over hoe hij, opgegroeid in een gelovig gezin, toch pas op latere leeftijd zich geroepen wist door Jezus. Hoe zijn zoektocht naar zinvol bezig zijn in Gods wijngaard verliep. Dat verslaving echt niet alleen maar om drugs of alcohol gaat. En dat je, als je problemen hebt, klein of groot, geholpen kan worden.

 

Plantenactie

Ook dit voorjaar organiseert de activiteitencommissie weer een plantenactie en  kunt u mooie planten bestellen voor in uw tuin of op het balkon. U kunt deze keer kiezen uit hortensia’s en petunia’s die in allerlei kleuren leverbaar zijn. De planten kosten per stuk € 6,00 en voor twee planten betaalt u € 10,00. Bij deze kerkklanken zit een bestelformulier gevoegd, maar u kunt ook per mail bestellen bij Bas van Straten (basvstraten@ziggo.nl). De planten worden bij u thuisbezorgd op vrijdag 10 mei of zaterdag 11 mei. Dit is vlak voor Moederdag, dus misschien ook leuk idee om een fleurige plant cadeau te doen! De opbrengst komt ten goede aan het onderhoudsfonds van onze kerk en we bevelen deze actie van harte bij u aan.

 

Vrouwen lopen voor Vrouwen

De voorbereidingen voor de sponsortocht Vrouwen lopen voor Vrouwen zijn in volle gang. De route is uitgestippeld, rustpunten zijn geregeld en wat er nog meer bij komt kijken is in gang gezet. Deze tocht wordt samen met De Hoop georganiseerd rondom Woudrichem om kwetsbare vrouwen die bij De Hoop aankloppen te kunnen helpen. Elke vrouw heeft recht op vrijheid, maar niet iedereen heeft die vrijheid. Sommigen zijn gebonden aan een verslaving anderen zijn verstrikt in een netwerk van prostitutie. De vrijheid waar jij van geniet willen wij aan alle vrouwen schenken, daarom deze wandeling. Met jouw inzet kunnen die vrouwen een nieuwe start maken!

De wandeltocht van 15 km, genaamd ‘Rondje Woerkum’, is op 18 mei.  De start is om 9.30 uur, aansluitend is er een high tea voor alle wandelaars. Verdere informatie of inschrijven kan via de site www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl

Is het voor jou niet mogelijk om mee te lopen, maar wil je je wel inzetten? Dat kan natuurlijk ook! We zoeken nog mensen die iets willen koken of bakken om de high tea tot een waar feest te maken. Je kunt hiervoor contact opnemen met Willy Kant 06 41044150 of Eline Bultsma 06 51967350

 

Kerkauto

21 april            Pasen

                        Peter van Vuren, telefoon 06-51147822

                        Corrie Dekker, telefoon 301227

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

28 april            Jan Duister, telefoon 304893 

                        Jopie Sterk, telefoon 302435

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

5 mei               André Ruis, telefoon 302818

                        Gerrit van Vugt, telefoon 06-53287762

                        Avonddienst: Peter Kilwinger, telefoon 303249

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Uit de pastorie

Na Pasen is er twee weken meivakantie. Wij gaan als gezin niet weg en ik neem ook geen twee weken vrij, maar wel zal ik soms een dag andere dingen doen, al dan niet met de kinderen. Niet-dringende zaken zullen dus iets langer op zich laten wachten. Maar is er iets belangrijks, dan ben ik er gewoon!

 

Om over na te denken

In de opgestane Christus geloven is niet alleen:

geloven dat ooit een gekruisigde weer levend werd.

Het is eerst en vooral:

geloven dat Hij nu leeft en alle macht heeft!

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad

Preekrooster:

do 18 april

witte donderdag

19.30 uur:

viering heilig Avondmaal

vr 19 april

goede vrijdag

19.30 uur:

 Ds. A.J.Molenaar

zo 21 april

1e Paasdag

10.00 uur: 

Ds. A.J. Molenaar

18.00 uur:

Ds. G.J. Wolters, Almkerk 

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !