Kerkklanken nr. 1271,  21 juni 2019

 

Kerkdiensten

23 juni                         9.30 uur ds. A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal

                                    18.00 uur ds. A.J. Molenaar, dankzegging Heilig Avondmaal

30 juni                         9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. T. Wegman, Zeist

 

Collecten Diaconie

23 juni             Diaconie Algemeen

                        Avondmaalskelken: Rudolphstichting

30 juni             HGJB

 

College van Kerkrentmeesters

23 juni             Voorziening onderhoud

30 juni             Eigen kerkenwerk

 

Crèche

23 juni             Hetty van Leeuwen en Marjo van der Aa

30 juni             Jacqueline Kant en Karin van Pelt

 

Agenda

zaterdag 22 juni

- oud papier

woensdag 26 juni

- vergadering kerkenraad (19.30 uur)

vrijdag 28 juni

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1272 bij Conny Bastiaans

donderdag 4 juli

- huisdienst in de Lemmenskamp (10.30 uur)

vrijdag 5 juli

- ‘koffie en lekkers’ in DOCK 60 (vanaf 10.00 uur)

 

Erediensten

Zondag 23 juni vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. We lezen uit de Bijbel verder in de Filippenzenbrief. ‘s Morgens staan we stil bij 3:1-12, waar het erover gaat dat Jezus Christus kennen veel meer waard is dan al het andere. Hij is het die ons in het Heilig Avondmaal ontmoet! In de avonddienst wordt de viering voortgezet en lezen we een stukje verder uit de brief. In vers 14 roept Paulus ons op om ons te richten op wat er voor ons ligt, een oproep om na de viering mee op weg te gaan. Neem u het formulierboekje mee van huis om tijdens de dienst mee te kunnen lezen?

Zondag 30 juni leid ik de morgendienst. Opnieuw gaan we verder met de Filippenzenbrief. Ik wil ditmaal stilstaan bij de vele malen dat Paulus spreekt over ‘vreugde’, zoveel zelfs dat deze brief wel de ‘vreugdebrief’ wordt genoemd. Dat terwijl Paulus zich niet bepaald in vreugdevolle omstandigheden bevond. Hoe kan dat en wat zegt het ons? De avonddienst wordt geleid door ds. T. Wegman uit Zeist.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 4 juli is er weer de maandelijkse huisdienst in de Lemmenskamp. De dienst wordt geleid door dominee mevrouw R. Meeder-van Hof uit Nieuwendijk. De heer T. van den Berg zorgt voor de begeleiding. De dienst begint om 10.30 uur. U bent van harte welkom.

 

Gebedsgroep

Op 13 juni is er een eerste bijeenkomst geweest van de gebedsgroep. Het was goed om zo samen te zijn en de dingen uit onze gemeente bij God te brengen! We hebben besloten om in principe maandelijks samen te komen, ‘s avonds van 20.00 tot 21.00 uur. In het nieuwe seizoen zal hiervoor een vaste avond gekozen worden. Voor de zomervakantie willen we nog éénmaal samenkomen, namelijk op donderdagavond 11 juli om 20.00 uur, bij Gerda Hagen, Raadhuisplein 12. Noteer deze datum alvast, ook (en juist) als je er de vorige maal nog niet bij was!

 

Abonnement Kerkklanken 2019

In januari hebben wij u gevraagd uw abonnementsgeld voor Kerkklanken voor 2019, vóór 1 maart over te maken op rekening NL61RABO0372554423, ten name van College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Woudrichem, onder vermelding van ‘Kerkklanken 2019’. Velen van u hebben hier gehoor aan gegeven, echter een aantal abonnees is vergeten het bedrag van € 24,00 over te maken. Daarom, voordat we beginnen met het sturen van een herinnering, alsnog het verzoek om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 augustus het bedrag van uw abonnement voor dit jaar over te maken.

 

Startweek nieuwe seizoen
De voorbereidingen voor de startweek zijn al in volle gang. Het jaarthema is dit jaar: ‘Een goed verhaal’. We geven u alvast een inkijkje in de data en activiteiten. Woensdag 18 september is er een gemeentereis. Vrijdagavond 20 september is er een activiteit voor de jongeren. Zaterdagochtend 21 september wordt er iets voor en door mannen georganiseerd. Zaterdagmiddag zal er aan het eind van de middag een programma zijn voor iedereen met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. En op zondagochtend 22 september is er natuurlijk de startdienst. We kijken uit naar een goede start van het nieuwe seizoen, maar wensen u eerst een fijne en rustige vakantie!

Het startteam van wijk 5

 

Kerkauto

23 juni             Frans Jan van Tilborg, telefoon 0183-301193

                        Chris Golverdingen, telefoon 0183-302862

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977

30 juni             Rocus en Grietje van Vugt, telefoon 0183-303254/06-54207073

                      Maarten Noordzij, telefoon 0183-443465 / 06-14777080

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Wellicht even ander nummer predikant

Per 1 juli stap ik over op een andere internetprovider. Daardoor moet ook mijn telefoonnummer worden overgenomen door de nieuwe provider. De ervaring leert dat dat soms niet helemaal soepel verloopt. Mocht u op of na 1 juli op 795280 een ‘dode lijn’ treffen, probeert u het dan op 230637, het tijdelijke nummer dat de nieuwe provider me heeft toegewezen tot het nummerbehoud is geregeld.

 

Uit de pastorie

Over providers gesproken: er ging me een lied door het hoofd dat we vroeger op de studentenvereniging zongen: ‘Jehova Jireh, my provider’. Is de Heer ook een provider? Ja, toch wel… Niet met een kabelnetwerk uiteraard, maar in het Hebreeuwse deel van de Bijbel is één van zijn namen ‘Jireh’: ‘Hij die voorziet’, in het Engels ‘the provider’. Hij onderhoudt een wereldwijd netwerk van volgers en voorziet in voortdurende draadloze verbinding met Boven!

 

Om over na te denken

   De brutalen hebben de halve wereld, zegt men.

   Maar de zachtmoedigen zullen heel de aarde beërven.

            (bij Mattheus 5:5)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad

Preekrooster:

zo 23 juni

9.30 uur: 

Ds. A.J. Molenaar

viering Heilig Avondmaal

18.00 uur:

ds. A.J. Molenaar, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

  Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !