Kerkklanken nr. 1262,  7 februari 2019

 

Kerkdiensten

10 februari      10.00 uur ds. A.J. Molenaar (school-gezinsdienst)

                        18.00 uur dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

17 februari      10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                        18.00 uur ds. A.J. Molenaar

 

Collecten Diaconie

10 februari      Edukans

17 februari      PKN/missionair werk in Nederland

 

College van Kerkrentmeesters

10 februari      Verwarming en energie

17 februari      Landelijke verplichtingen

 

Crèche

10 februari      Corine Ottevanger en Lisa Ottevanger

17 februari      Marjan van der Meij en Tina Ek

 

Agenda

donderdag 7 februari

- groothuisbezoek wijk 1, 20.00 uur

zaterdag 9 februari

- oud papier

vrijdag 15 februari

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1263 bij Conny Bastiaans

zaterdag 16 februari

- stamppotavond in het koor (18.00 uur)

dinsdag 19 februari

- groothuisbezoek wijk 3, 20.00 uur

zaterdag23 februari

- oud papier

 

Erediensten

Zondag 10 februari is er ‘s morgens school-gezinsdienst met basisschool ‘Eben Haëzer’. De kinderen zullen een aantal liederen voor ons zingen en ook op andere manieren betrokken zijn. Het thema van de dienst is ‘Wonderlijk Waar’ naar aanleiding van Lukas 7:11-17 (we vervolgen gewoon onze reis door dit evangelie). Ook lezen we 1 Koningen 17:17-23. Twee wonderlijk ware Bijbelgedeeltes! ‘s Avonds gaat voor de heer R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam.

Zondag 17 februari leid ik beide kerkdiensten. ‘s Morgens lezen we Lukas 7:36-50, waar een als zondig bekendstaande vrouw Jezus haar liefde toont. Hoe reageert Hij, hoe reageren anderen? ‘s Avonds vinden we Jezus opnieuw aan tafel bij een Farizeeër (Lukas 11:37-54). Hij prikt dwars door hun vroomheid heen en spreekt het ‘wee’ over hen uit. Moeten wij ons ook aangesproken voelen?

 

Koffiedrinken

Zoals hierboven al is aangegeven, is er zondagmorgen 10 februari een school-gezinsdienst. Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk. Koffie, thee en limonade staan klaar. U bent van harte welkom.

 

 

Vacatures kerkenraad

Graag herinneren wij u aan de mogelijkheid om namen in te dienen van belijdende leden die u geschikt acht voor één van de ambten. U kunt namen indienen voor twee vacatures ouderling en twee vacatures diaken. Blanco lijsten die u daarvoor kunt gebruiken liggen in de hal van de kerk. De lijsten met namen kunnen tot en met zaterdag 16 februari worden ingediend op het adres van de scriba, Postweide 133.

 

Groothuisbezoek

We herinneren u graag aan de groothuisbezoekavonden in alle wijken. Het (PKN-) thema van dit jaar is: Een goed gesprek over Jezus. Dominee Molenaar zal in alle wijken de avond leiden.

wijk 1: 7 februari

wijk 2: 28 februari

wijk 3: 19 februari

wijk 4: 26 februari

wijk 5: 6 maart

We vertrouwen op opbouwende en gezegende avonden.

de wijkouderlingen

 

Ouderenmiddag

De eerstvolgende ouderenmiddag is op D.V. maandag 25 februari. We gaan proberen er weer een eenvoudige en gezellige middag van ontmoeting van te maken. U bent weer, of voor het eerst van harte welkom. Let niet te veel op het woord ouderenmiddag. Gewoon komen als u het leuk vindt. En als u denkt: ‘Dat is niks voor mij’, gewoon proberen, want dat kon best nog wel eens meevallen. Zoals gewoonlijk beginnen we de middag met een lekker bakje koffie of thee. Om een uur of drie starten we dan met het programma. We sluiten weer af met de broodmaaltijd. Wilt u zich, in verband met de boodschappen, wel weer opgeven bij Grietje van Vugt, telefoon 303254. Graag vóór vrijdag 22 februari. Wilt u gehaald en thuis gebracht worden dan kunt u dat ook aan Grietje doorgeven.

Graag tot ziens op maandagmiddag 25 februari om 3 uur in het koor van de kerk.                       

De ouderencommissie

 

Vrijwilligers gezocht voor schoonmaken kerkgebouw

Er zijn vele vrijwilligers die al vele jaren de kerk schoonmaken, maar deze vrijwilligers worden ook ouder. Daarom hebben we versterking nodig van (jongere) vrijwilligers die willen helpen om het kerkgebouw schoon te houden. Bovendien: vele handen maken licht werk. We willen ook de mogelijkheid bieden om in de avonduren schoon te maken.

Als u zich opgeeft, kunt u uw voorkeur opgeven. Uw/jouw hulp is hard nodig!

College van kerkrentmeesters

 

The Psalm Project in Woudrichem

De concerten van The Psalm Project zijn inmiddels een begrip in Nederland. Met een eigentijdse vertaling van de psalmen worden de bezoekers getrakteerd op een sfeervol en verrassend concert. Vrijdag 22 maart is er een concert in de Martinuskerk te Woudrichem. Het concert biedt een afwisseling van verhalen, luisterliederen en momenten om mee te zingen en duurt 75 tot 90 minuten zonder pauze. Aanvang is 20.00 uur. Toegangskaarten zijn te verkrijgen via www.zingenindekerk.nl. De kosten zijn slechts € 2,95 per kaart.

The Psalm Project is een samenwerking met Kerk in Actie, tijdens het concert zal een presentatiemoment zijn waarbij het goede doel wordt uitgelegd, waarna een collecte volgt. Om alvast in de sfeer te komen: zoek onder de naam The Psalm Project op Spotify. YouTube en Deezer.

 

 

Kerkauto

10 februari      School-gezinsdienst

Arie Metz, telefoon 303228

Corrie Dekker, telefoon 301227

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

17 februari      Arie van der Vliet, telefoon 06-51530862

                        Jan Duister, telefoon 304893

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Uit de pastorie

De belijdeniscatechese gaat inmiddels rustig door, meestal hier in de pastorie. Met een betrokken groepje van vier mensen bespreken we kernelementen van het geloof aan de hand van het boekje ‘Hou(d)vast’ van de HGJB. Het is niet altijd eenvoudig om een datum te vinden waarop iedereen kan, maar we komen er toch uit, zo eens in de anderhalf à twee weken. Het lezen van een Bijbelgedeelte geeft gewoonlijk de meeste stof tot gesprek – zo moet het ook, de Bijbel centraal! De belijdenisdatum staat gepland op Palmzondag 14 april. Blijft u bidden voor de belijdeniscatechisanten? En als u zelf nog geen belijdenis deed, denk daar eens over! Volgend jaar is er weer een kans.

 

Om over na te denken

   Als een zorg niet groot genoeg is om ervoor te bidden

   is ze ook niet groot genoeg om er een last van te maken

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad

Preekrooster:

zo 24 februari

10.00 uur:

Ds. J. Wolters, Almkerk

18.00 uur:

Ds.K.W. de Jong, Woerden

  Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !