De belijdeniscatechese

Elk jaar bestaat er de mogelijkheid om belijdenis af te leggen van het geloof. Dat doen wij in onze kerk altijd met Palmpasen, de zondag voorafgaande aan Pasen. De weg naar de openbare belijdenis van het geloof, is een weg van bezinning. Nadenken over Gods Woord! En het is ook ‘Ja’ zeggen en ingaan op de uitnodiging om aan Zijn tafel te verschijnen en om van Zijn tafel te eten en te drinken totdat Zijn Rijk gekomen is. De gemeente leeft in die verwachting en ziet uit naar Zijn komst. 

Daar er momenteel geen predikant aan onze gemeente is verbonden, worden de avonden voor belijdeniscatechese verzorgd door ds. C. Hendriksen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Nieuwkoop, Scriba

Preekrooster:

zo 25 augustus

9.30 uur: 

R.Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

alleen KND voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

18.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !