Bijbelkring

Deze kring heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats proberen we via achtergrond-informatie meer te weten te komen van bepaalde bijbelgedeelten.

In de tweede plaats proberen we vanuit dat bijbelgedeelte lijnen te trekken naar onze tijd en indien mogelijk ook naar ons eigen geloofsleven.

Doorgaans gebeurt deze bijbelstudie aan de hand van een boekje. Breng echter wel uw bijbeltje mee. Bijbelstudie zonder bijbel wordt namelijk wat moeilijk. Liedboeken zijn aanwezig. Want we zingen ook aan het begin en eind van de avond.

We proberen om de vier weken bijeen te komen, wat neer komt op zes à zeven keer in één winterseizoen. De bijbelstudie wordt gehouden op donderdagavond in de consistorie van de kerk. We beginnen om 19.30 uur en sluiten tegen 21.30 uur af.

Contactpersoon: ds. Jumelet

Preekrooster:

do 18 april

witte donderdag

19.30 uur:

viering heilig Avondmaal

vr 19 april

goede vrijdag

19.30 uur:

 Ds. A.J.Molenaar

zo 21 april

1e Paasdag

10.00 uur: 

Ds. A.J. Molenaar

18.00 uur:

Ds. G.J. Wolters, Almkerk 

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !