Catechese 

Aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit verlangen wordt kerkelijk onderricht gegeven. Waar gaat het over op de catechese?

We werken met de catechesemethode 'Follow up'.
Het gaat om het lezen en leren verstaan van de bijbel! We praten met elkaar over de eredienst, de liederen en de gebeden, over de belijdenissen en over de geschiedenis van de kerk, eveneens over het leven als christen in deze wereld. Deze methode maakt gebruikt van verschillende audiovisuele middelen, zoals de laptop en muziek.
In onze gemeente zijn de catechesegroepen ingedeeld naar leeftijd. We hebben een groep voor 12-13 jarigen, een groep voor 14 en 15 jarigen en een groep voor 16 jaar of ouder. 
We komen rond de twintig keer per seizoen bij elkaar in de torenkamer van onze kerk gedurende z’n 45 minuten op een avond.

De dagen en tijden van samenkomen worden aan het begin van het seizoen vastgesteld in overleg met de catechisanten en staan vermeld bij de Agenda in Kerkklanken.

De ouders van de beide jongste groepen worden  voor aanvang van het seizoen uitgenodigd om op de eerste catecheseavond te vernemen wat er zoal op het programma staat voor het komende winterseizoen. Aan het einde van het seizoen wordt er ook met een aantal ouders teruggeblikt op de catechese. Vragen als: “Wat kan er verbeterd worden volgend seizoen?” komen dan aan de orde.

maandag: 19.15 - 20.00 uur: 12-14 jaar bij fam. Kraaij, Vissersdijk 20

dinsdag:  19.15 - 20.00 uur 15-17 jarigen bij fam. vd Stelt, Baarsplein 17

                19.15 - 20.00 uur: 12-14 jarigen bij fam. Naaijen, Jettebosstraat 56

 

Preekrooster:

zo 25 augustus

9.30 uur: 

R.Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

alleen KND voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

18.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !