Beroepingszaken

Profielschets predikant
Profielschets gemeente
Instructie beroepingscommissie

Op het terrein van de financiën wachten we nog steeds op een solvabiliteitsverklaring. Die moet uitsluitsel geven of we een nieuwe predikant full time kunnen bekostigen. We moeten er echter ernstig rekening mee houden dat dat in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn. 

Er is een lijst met predikanten ontvangen vanuit de gemeente maar ook vanuit de landelijke kerk. De beroepingscommissie zal alle namen beoordelen en met elkaar bespreken met ondersteuning van onze consulent ds. Hoftijzer en een aangewezen predikant namens de PKN, dat wil zeggen een predikant die op voorhand al meer kan vertellen over de keuze van predikanten en soms ook meer informatie kan geven als dat gewenst is.

Het beoordelen van de namen is een tijdsintensieve klus.

We mogen erop vertrouwen dat God een plan heeft met de kerk in Woudrichem. Bidt u mee dat God op Zijn tijd de juiste persoon op ons pad mag brengen?