Plaatselijke regeling

Als vanouds is het in onze gemeente gebruikelijk dat predikanten worden verkozen door de kerkenraad. Zo stond het ook in onze plaatselijke regeling. De standaard volgens de huidige kerkorde is echter dat de gemeente de te beroepen predikant verkiest. Om deze reden geeft de classis geen goedkeuring op onze plaatselijke regeling, tenzij we uitgebreid onderbouwen waarom we een uitzondering willen.
De kerkenraad stelt daarom voor om voortaan de lijn van de kerkorde te volgen en de gemeente te laten stemmen. Op de gemeenteavond van 8 november j.l. zijn voors en tegens van beide opties besproken. De meerderheid van de aanwezigen op de gemeenteavond kon zich in het voorstel vinden. Het verkiezen van de predikant door de gemeente versterkt de betrokkenheid van de gemeente in het komende beroepingsproces: vóór er een beroep uitgaat leggen de beroepingscommissie en kerkenraad op een gemeenteavond uit waarom ze bij iemand zijn uitgekomen en die willen beroepen. Vervolgens kan hierover worden gestemd.
De plaatselijke regeling is nu op dit punt aangepast. Verder zijn er inhoudelijk geen wijzigingen aangebracht. U kunt de plaatselijke regeling hier inzien. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u die sturen naar de scriba via scriba@hervormdegemeentewoudrichem.nl.

Bekijk hier de plaatselijke regeling