Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1340,  1 juli 2022

 

Kerkdiensten

3 juli 2022                   9.30 uur ds. J. de Goei

10 juli 2022                 9.30 uur ds. A.J. Molenaar

 

Agenda

maandag 4 juli

-    15.00 uur, ouderenmiddag in het koor

 donderdag 7 juli

-    10.30 uur, huisdienst in de Lemmenskamp

-    20.00 uur, gebedskring in de consistorie

vrijdag 8 juli

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1341 (voor drie weken) bij de scriba

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

3 juli                Beheer en exploitatie

10 juli              Verwarming en energie

 

Collecten Diaconie

Zondag 3 juli Kerk in Actie Werelddiaconaat

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

Zondag 10 juli Kerk in Actie Diaconaat Nederland

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

 

Erediensten

Zondag 3 juli gaat in de morgendienst voor dominee  J. de Goei uit Amersfoort. Zelf leid ik de eredienst in Altenahove.

Zondag 10 juli lezen we verder in het Bijbelboek Handelingen. We horen uit Handelingen 8:26-40 over een Ethiopiër die Jezus wil volgen, hetzelfde verhaal als de kinderen in de kindernevendienst horen.

NB: in de maanden juli en augustus zijn er géén avonddiensten.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 7 juli is er weer de maandelijkse huisdienst in de Lemmenskamp. Voorganger is mevrouw A. Zeeman – van de Water. Aanvang 10.30 uur. U bent van harte welkom.

 

Zondagsschool

Het is alweer bijna zomervakantie en daarom is er zondag 10 juli een feestelijke afsluiting van het seizoen. Bij mooi weer zijn we buiten, bij regenachtig weer kijken we een film in de torenkamer. We verzamelen voor de dienst bij de toren. We hopen alle kinderen op het afsluitfeestje te zien!

Van zondag 17 juli t/m zondag 14 augustus hanteren we het zomerrooster. Dit betekent dat er alleen kindernevendienst is voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar, waarbij de kinderen eerst in de kerk zitten. De oudere kinderen blijven de gehele dienst in de kerk.

 

Vacatures kerkenraad

Voor alle vacatures in de kerenraad, te weten twee vacatures ouderling en één vacature diaken zijn vanuit de gemeente namen ingediend, waarvoor onze dank. Naar aanleiding van deze aanbevelingen gaat de kerkenraad over tot benoemingen die op zondag 3 juli bekend zullen worden gemaakt.

 

Jaarthema ‘Geef het geschenk door’

Ditmaal weer een andere insteek om het geschenk door te geven: de uitnodigende benadering. Dit is iets voor mensen die gastvrij zijn en graag mensen ontmoeten en praten. Dan past het vast bij je om mensen te eten te vragen of op de koffie. Je deelt zo iets van je leven, en vanzelf blijkt dan wel dat God en geloof een rol spelen in jouw bestaan. Ook zal het voor jou niet zo moeilijk zijn om mensen uit te nodigen voor een christelijke bijeenkomst. Een voorbeeld is de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. Als zij Jezus heeft ontmoet, nodigt ze haar stadgenoten uit om ook naar Jezus te gaan. Ze is open over wat ze zelf met Hem heeft meegemaakt, in alle eenvoud. Het gevolg? Velen komen tot geloof!

 

Ouderenmiddag

Een laatste uitnodiging voor de ouderenmiddag van komende maandag 4 juli. Als het goed is hebben de meesten zich al opgegeven bij Grietje. Zo niet, dan kunt u tot en met vrijdag 1 juli nog bellen naar Grietje van Vugt, telefoon 0183-303254.

De volgende activiteit is de gemeentereis in de week voor het startweekend, daar hopen we zo snel mogelijk meer informatie over te geven. Voor nu, graag tot komende maandag tegen 15.00 uur in het koor van de kerk.                       

de ouderencommissie.

 

Gebedskring

Op donderdagavond 7 juli is er weer gebedskring, de laatste maal voor de zomervakantie begint. Om 20.00 uur is ieder welkom om te komen meebidden. We komen samen in de consistorie van de kerk, de zijdeur bij het koor is open. Kom en bid en dank mee: voor de vakantiegangers, voor de geslaagden, voor onze kerk, de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen; voor de boeren in ons land en voor de regering, voor… Ik verzin zo binnen dertig seconden al een heleboel dingen die we bij de Heer kunnen en mogen brengen. En het mooiste: Hij werkt op het gebed!

NB: in de maand augustus zal er geen gebedskring zijn. Maar misschien is de vakantietijd wel een mooi moment om persoonlijk eens meer tijd voor gebed te nemen!

 

Crèche

3 juli                           Eveline en Rowen van Dalen

10 juli                          vakantie, geen crèche

NB Tot en met zondag 21 augustus is er wegens vakantie geen crèche

 

kerkauto

 3 juli                           Peter Naaijen, telefoon 06-57339574

10 juli                          Bas van Straten, telefoon 06-55394071

 

Uit de pastorie

Ik was laatst in onze tuin, en daar vond ik ineens Mozes in het biezen mandje. Nee, geen achtergebleven attribuut van de Vakantie Bijbel Club… Het is een mooie plant die spontaan is opgeschoten en nu bloeit met paarse bloemen. De naam Mozes-in-het-biezen-mandje heeft hij te danken aan de omwindselbladeren onder de bloem, die een soort mandje vormen. Er zijn nog wel meer plantennamen die verwijzen naar de Bijbel: de judaspenning, de christusdoorn, de passiebloem… Mooie gelegenheden om buurtkinderen, kleinkinderen of je eigen kinderen ongedwongen iets van het geloof te vertellen!

 

Om over na te denken

Waarom ga je eigenlijk telkens naar de kerk?

            'Om God te ontmoeten'

Maar God is toch altijd bij je?

            'Dat wel, maar ik ben vaak niet bij Hem…'

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad