Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1329,  7 januari 2022

 

Kerkdiensten

9 januari 2022             10.00 uur ds. A.J. Molenaar (online)

                                    18.00 uur ds. L. Hoftijzer, Rijswijk (online)

16 januari 2022           10.00 uur ds. ds. A.J. Molenaar, dienst voor doven en slechthorenden

                                    18.00 uur dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

 

Agenda

vrijdag 14 januari 2022

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1330 bij de scriba

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

9 januari          Eigen predikantsplaats

16 januari        Voorziening onderhoud

 

Collecten Diaconie

Zondag 9 januari Hart voor kinderen

Hart voor Kinderen is een christelijk, internationaal kinderfonds. Het hart van hun missie en de kern van hun activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat doen zij op drie manieren: gezinssponsoring, kindsponsoring en eenmalige hulpacties. Daar waar gezinssponsoring niet mogelijk is, worden kinderen op een kostschool geplaatst, waar ze een volledige verzorging ontvangen.

Zondag 16 januari Bartiméus Sonneheerdt

Bartiméus wil er voor zorgen dat alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn, in ons land zo’n 300.000 personen, het leven kunnen leiden dat bij hen past. Hun missie is om er te zijn voor alle mensen met een visuele beperking, van alle leeftijden en in alle levensfases en voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet.

 

Erediensten

Tot nader bericht zijn de erediensten in onze gemeente helaas alleen online te volgen. NB: de (her)bevestigingsdienst van ambtsdragers, die gepland stond voor 9 januari, wordt verplaatst naar 23 januari, in de hoop dat er dan weer meer mensen in de diensten aanwezig kunnen zijn. 

Zondag 9 januari lezen we uit Johannes 3, waar die bekende tekst staat "alzo lief had God de wereld…" Ik ben van plan om tot Pasen uit het Johannesevangelie te preken. In deze dienst staan we opnieuw stil bij ons jaarthema 'geef het geschenk door'. Immers, hoe gaat de tekst verder? "… dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven…". Kunnen we dit geschenk ook doorgeven? In de avonddienst gaat voor dominee L. Hoftijzer uit Rijswijk, met wie ik geruild heb.

Zondag 16 januari is er een dienst met doven en slechthorenden. Hoe deze zal worden vormgegeven in de huidige omstandigheden is nog niet geheel duidelijk. In elk geval zal een doventolk aanwezig zijn en de dienst vertalen. We lezen uit Johannes 5. 's Avonds gaat voor de heer R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam.

 

Kerstactie diaconie 2021

Op basis van de namen die zijn ingediend vanuit de gemeente hebben we voor de kerstactie 2021 meerdere mensen een ondersteuning en een pakket van De Boons supermarkt kunnen geven voor de kerstdagen. Vele attenties in de vorm van een plant of amaryllis zijn uitgedeeld. We hebben vele dankbare reacties mogen ontvangen. Zo hebben we samen oog en oor voor degenen die het het hardst nodig hebben. Mag dit ook weer een voorbeeld zijn voor de komende periode om te blijven omzien naar een elkaar. Een gebaar of een gesprekje kan voor een ander al een groot verschil zijn.

 

Jaarthema ‘Geef het geschenk door’

Je kunt heel letterlijk Gods geschenk doorgeven, de Bijbel namelijk. Wat is mooier dan aan iemand in je omgeving een echte Bijbel geven? Minder opdringerig dan een evangelisatiefolder, en bovendien: Gods eigen woorden. Ik geloof echt dat er kracht in de bijbelwoorden zit, kracht die mensenwoorden niet hebben. Als iemand interesse toont voor je geloof, is het belangrijk om hem of haarzelf met de neus in de Bijbel te krijgen! De Bijbel in Gewone Taal is heel geschikt daarvoor. Bovendien is die heel betaalbaar: een Nieuwe Testament kost € 3,50, een hele Bijbel slechts € 5,00. Schroom dus niet, schaf er wat aan en geef ze door! PS: Geef aan je kleinkinderen eens een mooie kinderbijbel.

 

Geen gebedskring

De gebedskring van januari ging niet door wegens de nog voortdurende harde lockdown. Hopelijk is er in februari meer mogelijk. U wordt via dit blad op de hoogte gehouden.

 

Crèche

Zolang de diensten geheel online zijn, is er geen crèche. Dit is in ieder geval van toepassing op de dienst op 9 januari aanstaande. Voor de dienst van 16 januari is het op dit moment nog niet bekend:

16 januari        Eveline en Rowan van Dalen

 

kerkauto

Door de verscherpte coronamaatregelen rijdt er voorlopig geen kerkauto

 

Uit de pastorie

Op deze plaats willen we iedereen danken die ons goede wensen heeft gestuurd voor de Kerst en voor het nieuwe jaar. Teveel om ieder persoonlijk te bedanken, maar wees verzekerd: het is op prijs gesteld. U allen namens ons hele gezin ook een goed en gezegend nieuw jaar toegewenst!

 

Om over na te denken

"Liefdadigheid is prijzenswaardig.

Maar de gever mag nooit over het hoofd zien

welk onrecht liefdadigheid noodzakelijk maakte"

   (ds. Martin Luther King)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad.