Kerkklanken

 

Kerkklanken nr. 1373,  24 november 2023

 

 

Kerkdiensten

26 november               10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.30 uur ds. A.J. Molenaar, verdiepingsdienst

3 december                  10.00 uur ds. A.J. Molenaar, afscheid ds. Molenaar

 

Agenda

zondag 26 november

-    19.30 uur Loev, meidenavond bij Eelkje, jongensavond bij Marius

donderdag 30 november

-    19.30 uur, afscheidsavond familie Molenaar

vrijdag 1 december

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1374 bij de scriba

zaterdag 9 december

-    16.00-21.00 uur Winter Wonder Woudrichem

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

26 november               Eigen kerkenwerk

3 december                  Beheer en exploitatie

 

Eindejaarscollecte

Komende week ontvangt u een envelop met daarin informatie over de eindejaarscollecte. Al onze kerkelijke activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw gebed en financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. Dit jaar kunt u geen gebruik meer maken van een acceptgirokaart. De betalingsinstructies staan aan de onderzijde van de brief. U kunt ook de QR-code scannen, dan komt u op de pagina van SKG-collect terecht.

Hartelijk dank alvast voor uw betrokkenheid en steun!

 

Actie Kerkbalans 2024

Het college van kerkrentmeesters is bezig met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2024. De mogelijkheid bestaat om dit volledig digitaal te doen. U ontvangt dan een e-mail in plaats van een envelop. Vervolgens kunt u, eventueel in termijnen, via iDeal uw bijdrage overmaken. Dit scheelt u én ons veel werk. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.hervormdegemeentewoudrichem.nl. Heeft u vorig jaar al via e-mail deelgenomen aan de Actie Kerkbalans, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan automatisch weer een bericht.

 

Collecten Diaconie

Zondag 26 november Kerk in actie Pastoraat

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Zondag 3 december Kerk in Actie Oeganda

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.

 

Erediensten

Zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en noemen hun namen. Uit de Bijbel lezen we gedeeltes uit Johannes 11, over de opwekking van Lazarus. Jezus noemt zich daar 'de opstanding en het leven'. Dat mag ons houvast geven, ook als geliefden wegvallen!

's Avonds is er weer de maandelijkse verdiepingsdienst. Het thema is ditmaal 'het gezag van de Bijbel'. De Bijbel is niet zómaar een boek, het is als het goed is gezaghebbend voor leer en leven van de christelijke kerk. Maar wat zegt dat eigenlijk. Wat is gezag? Is de Bijbel een 'papieren paus', zoals het vroeger wel werd gezegd? En zo niet, wordt de Bijbel dan niet al snel alleen maar 'inspiratielectuur' waar je al dan niet iets uithaalt? Meer hierover in deze dienst!

Zondag 3 december mag ik voor de laatste maal voorgaan als gemeentepredikant van Woudrichem. Aan het einde van de dienst word ik door de consulent, ds. Hoftijzer uit Rijswijk, plechtig losgemaakt om naar een volgende gemeente te kunnen gaan. In de verkondiging zal het gaan over 1 Korinthe 3, over 'groeien in geloof'. Er wordt ons daar het beeld aangereikt van geloof dat groeit als een plant. In één adem gaat Paulus echter over naar een heel ander beeld, dat van geloof als een bouwwerk. Wat is de rol van een voorganger, van God, en van onszelf in dit alles? Zijn we als gemeente gegroeid de afgelopen jaren?

 

Koffiedrinken na de dienst

Zowel zondagmorgen 26 november als zondagmorgen 3 december is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. Zondag 26 november gedenken we de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen en zondag 3 december gaat ds. Molenaar voor de laatste maal voor als gemeentepredikant.

 

Kerstproject kindernevendienst

Het Kerstproject van de kindernevendienst start zondag 3 december en gaat dit jaar over Jesaja. Jesaja is een bijzonder bijbelboek, waarin de profeet een waarschuwende en hoopvolle boodschap van God aan het volk Israël laat horen. Jesaja woonde in Juda toen het noorden van Israël was ingenomen door Assyrië. Jesaja vertelt over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het is net alsof hij de mensen door een verrekijker laat kijken. Als de verrekijker is scherp gesteld, gaat het venster langzaam open en zien we iedere adventszondag in de projectverbeelding een plaatje van de toekomst die Jesaja beschrijft.

 

Benoemingen kerkenraad

Mevrouw A.T. Kraaij-Timmermans en mevrouw N. Ottevanger-Viveen hebben hun benoeming tot ouderling niet aanvaard. De kerkenraad zal zich in de vergadering van 6 december aanstaande beraden op de nog openstaande vacatures.

 

Afscheid ds. Molenaar

Donderdagavond 30 november is er gelegenheid afscheid te nemen van dominee Molenaar en zijn gezin en hen Gods zegen te wensen. De avond vindt plaats in het koor van de kerk en begint om 19.30 uur. Op deze avond willen we de familie Molenaar een cadeau aanbieden namens de gemeente. U kunt hiervoor een bijdrage doneren in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de kerkrentmeesters IBAN NL76RABO0372500609 onder vermelding van ‘afscheidscadeau’. 

 

Alleen gaanden avond woensdag 13 december

Woensdag 13 december is er om 19.45 een avond voor alleen gaanden in het koor van de kerk. Hier hopen we met een kopje koffie of thee een gezellig samenzijn te hebben en wellicht nieuwe contacten te kunnen leggen. U bent van harte welkom. Mocht vervoer een probleem zijn, laat het even weten. Aanmelden kan bij Bianca Vlot ouderlingwijk2@kerkwoudrichem.nl of via 06-16203143.

 

Kerstviering voor ouderen en andere belangstellenden

Op D.V. maandagmiddag 18 december hopen we samen te komen voor een Kerstviering. Wilt u deze datum vast in uw agenda noteren. In de volgende Kerkklanken volgt meer informatie.

De commissie

 

Crèche

26 november               Judy Hood en Diana Kant

3 december                  Karin van Pelt

 

Kerkauto

26 november   einde kerkelijk jaar     André Ruis, telefoon 06-52005456

3 december afscheid ds. Molenaar      Jopie Sterk, telefoon 06-14871872 

 

Uit de pastorie

Het zal niet verbazen dat in de pastorie momenteel her en der verhuisdozen staan, en in de schuur nog een heel grote stapel ligt. Het scheelt dat we niet dertig jaar in hetzelfde huis wonen zoals sommigen, want ongemerkt verzamel je toch met de jaren steeds meer…  Zo inpakken en sorteren is een goede oefening in 'pelgrim-zijn', zullen we maar denken, een goed moment om al je aardse bezittingen nog eens door je handen te laten gaan en te bedenken of je ze nog wel nodig hebt. Zoals een lied het zegt (gez. 441): ‘Uw ziel moet gij stofferen, maar niet uw aardse stee. Als gij gaat pelgrimeren, wat neemt gij met u mee?’

Uiteindelijk geldt dat natuurlijk voor ons allemaal, ook als je geen verhuisplannen hebt. Eenmaal zullen we allemaal moeten verhuizen naar een andere plaats. Laten we maar schatten in de hemel verzamelen, dan ben je echt rijk!

 

Om over na te denken

Karl Marx zei 'godsdienst is opium voor het volk'. Het opium van vandaag is echter niet godsdienst maar het tegenovergestelde: leegte - de grote troost in de gedachte dat we niet en nooit geoordeeld zullen worden naar onze daden.

(Czeslaw Milosz)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad