Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1285,  7 februari 2020

 

Kerkdiensten

9 februari                    10.00 uur ds. A.J. Molenaar, school-gezinsdienst

                                    18.00 uur ds. G.J. Wolters, Almkerk

16 februari                  10.00 uur ds. A.J. Molenaar, voorbereiding Heilig Avondmaal

                                    18.00 uur ds. L. Hoftijzer, Rijswijk

 

Collecten Diaconie

9 februari        St. Chris/Voorkom

16 februari      PKN/Missiewerk in Nederland

 

College van Kerkrentmeesters

9 februari        Verwarming en energie

16 februari      Landelijke verplichtingen

 

Crèche

9 februari        Marjan van der Meij en Tina Ek

16 februari      Corinne en Lisa Ottevanger

 

Agenda

zaterdag 8 februari

- oud papier

maandag 10 februari

- ouderenmiddag in het koor 15.00 uur

dinsdag 11 februari

- groothuisbezoek wijk 3

donderdag 13 februari

groothuisbezoek wijk 2

vrijdag 14 februari

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1286 bij Conny Bastiaans

zaterdag 22 februari

- oud papier

 

Erediensten

Zondag 9 februari is er ‘s morgens een school-gezinsdienst, waarin we voor de derde en laatste keer stilstaan bij een gedeelte uit de Bergrede. Ditmaal staat centraal Mattheüs 6:25-34. Een bijzonder welkom voor alle kinderen van de Eben Haëzer en hun ouders! De kinderen zullen een aantal liederen voor ons zingen en ook op andere manieren actief betrokken zijn in de dienst. ‘s Avonds gaat voor dominee G.J. Wolters uit Almkerk.

Zondag 16 februari lezen we opnieuw verder in het Mattheüs-evangelie en wel Mattheüs 8:1-22.  In deze dienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal de week erna. Het bijbelgedeelte past daarbij: daar spreekt een Romeinse hoofdman woorden die in de Rooms-katholieke kerk wekelijks klinken als de eucharistie wordt gevierd en Jezus spreekt over wie er wel en niet aan tafel mogen aanliggen in het Koninkrijk. De avonddienst wordt geleid door dominee L. Hoftijzer uit Rijswijk

 

Koffiedrinken

Zoals hierboven al is aangegeven, is er zondagmorgen 9 februari een school-gezinsdienst. Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het koor van de kerk. Koffie, thee en limonade staan klaar. U bent van harte welkom.

 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad is dankbaar en blij u te kunnen melden dat de heer Jetze van Wijk zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester heeft aangenomen. De heer Cees Walraven heeft zijn benoeming in het ambt van ouderling niet aangenomen.

De kerkenraad heeft in de bestaande vacature ouderling benoemd de heer Andries van Engelen, Citadel 32. Hij zal uiterlijk zaterdag 8 februari zijn beslissing kenbaar maken. Wij wensen hem daarbij Gods onmisbare zegen toe en vragen u hem te gedenken in uw voorbede.

 

Ouderenmiddag

Nog even een laatste herinnering voor D.V. komende maandag 10 februari. Door omstandigheden blijken er nogal wat vaste bezoekers deze keer niet te kunnen. Daarom een extra oproep en stimulans voor anderen om zich alsnog op te geven. Bij Grietje van Vugt, telefoon 303254. Deze middag nog wat mooie foto’s van een Israëlreis. We beginnen om 15.00 uur. Koffie/thee staat al wat eerder klaar. Een broodmaaltijd en afsluiting zo rond 18.00 uur. Tot ziens op 10 februari.                            

Ouderencommissie

 

Vakantie Bijbel Club 2020

We zijn blij u te kunnen melden dat de Vakantie Bijbel Club in 2020 weer zal worden georganiseerd, mede dankzij veel toezeggingen voor hulp. Ook deze keer is er weer gekozen voor de herfstvakantie. Als de exacte datum bekend is, hoort u deze zo spoedig mogelijk. Iedereen die heeft laten weten mee te willen denken/doen, wordt nog benaderd.

het kernteam VBC: Marjan, Andrika, Pim, Jisca, Janneke 

 

Kerkauto

9 februari        school-gezinsdienst

                        Geer Gremmen, telefoon 0183-302101

                        Arie Metz, telefoon 0183-303228

                        Avonddienst Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977          

16 februari      voorbereiding Heilig Avondmaal

                        Chris Golverdingen, telefoon 0183-302862

                        Peter van Vuren, telefoon 06-51147822

                        Avonddienst Peter Kilwinger, telefoon 0183-303249          

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 0183-302556.

 

Uit de pastorie

Bij ons op tafel ligt een reisgids open, van Bretagne. Het is immers weer de tijd dat veel mensen nadenken wat ze in de zomervakantie zullen gaan doen en zo ook wij. Als je al ongeveer weet waar je heen wilt, scheelt dat veel keuzestress! De keuze is enorm en hoe verder hoe beter lijkt het wel, als je de reclame in de bushokjes en op TV ziet. Als je het kunt betalen tenminste, want er zijn ook gezinnen die helemaal niet op vakantie kunnen. Onlangs was in het nieuws dat in 2019 er voor het eerst méér mensen met het vliegtuig dan met de auto op vakantie gingen. Alsof het niet op kan en alsof onze aarde niet op kan... Maar is rust en recreatie vooral te vinden als je ver reist en  uitgebreid op vakantie gaat? Mij troffen woorden van een oude dichter, die ik ter overdenking maar hieronder afdruk.

 

Om over na te denken

O mensen wilt gij weten

Waarin uw heil bestaat?

‘t Is hierin dat gij weelde

En aardse rijkdom haat

En dat gij tracht te winnen

Rust van binnen

            (Jan Luyken, 1649-1712)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad