Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1288,  20 maart 2020

 

Geen kerkdiensten wegens coronavirus

Tot en met 5 april zijn er géén erediensten in onze kerk. Dit wegens het door de overheid afgelasten van alle samenkomsten van meer dan 100 personen. Dit geldt ook voor de avonddiensten, hoewel die gewoonlijk dat aantal niet halen, aangezien te verwachten is dat ze anders vele 'morgendienst-bezoekers' zouden gaan trekken. Kijkt u voor de actuele stand van zaken op de website www.kerkwoudrichem.nl.

Wij moedigen iedereen aan om 's zondags op andere wijze tijd te nemen voor God en de Bijbel. Op de website staat, als u klikt op ‘coronavirus’ een praktische overzicht van uitzendingen en dergelijke die de vervallen kerkdiensten enigszins zouden kunnen vervangen.

Het beste is echter niet alleen passief te kijken of luisteren, maar manieren te zoeken om actief bezig te zijn met de Bijbel. Lees uit de bijbel als stel, met het gezin of met anderen en praat er eens echt over door. Zing of luister liederen; neem tijd voor gebed. God is gelukkig niet aan een kerkgebouw gebonden! Blijf de zondag apart zetten, op welke wijze dan ook; het zal u tot zegen zijn.

 

Agenda

vrijdag 27 maart

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1289 (voor drie weken) bij Conny Bastiaans

zaterdag 28 maart

- oud papier

 

Pastoraat en het coronavirus

Pastoraat zal zich de komende tijd vooral via de telefoon moeten afspelen, wegens het dringende verzoek van de overheid om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Uw predikant en wijkouderling zijn telefonisch bereikbaar en bereid om waar nodig persoonlijk langs te komen.

 

Andere activiteiten

Nu de middelbare scholen gesloten zijn, vervallen ook de catecheses. Het al dan niet doorgaan van de verschillende kringen en dergelijke is de verantwoordelijkheid van de leiders ervan, die dit met de deelnemers zullen communiceren.

De huisdienst in de Lemmenskamp van 2 april gaat naar waarschijnlijkheid niet door, dit zal worden gecommuniceerd binnen het huis. De gebedsgroep van 2 april gaat waarschijnlijk ook niet door, bel bij twijfel dominee Molenaar.

Mensen die klachten van verkoudheid, hoesten en/of koorts ervaren wordt uiteraard verzocht om van alle activiteiten thuis te blijven, in overeenstemming met de richtlijnen vanuit de overheid.

 

Paasmiddag ouderen

Het D.V., het ‘zo de Here wil’ blijkt in deze tijd nog maar weer eens overduidelijk. We kunnen als mensen nog zoveel plannen, de kwetsbaarheid van onze plannen is er ook. Waarschijnlijk zal dit bericht voor iedereen, die gewoonlijk de ouderenmiddagen bezoekt, niet onverwacht komen. Maar gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is besloten om de Paasmiddag op maandag 30 maart niet door te laten gaan.

Het is gebruikelijk om voor de zomerperiode nog een ouderenmiddag te organiseren. Dat is nog ver weg en daar is nog geen datum voor gepland. Hopelijk zijn we tegen die tijd weer in rustiger vaarwater gekomen en dan hoort u uiteraard van ons.                      

Ouderencommissie

 

Uit de pastorie

Wie had dat ooit gedacht, dat er zelfs nog eens kerkdiensten afgelast zouden worden? Toch is het de realiteit waarin we leven. Op dit moment is nog moeilijk in te schatten hoe de uitbraak zich zal ontwikkelen, als u dit leest kan er al weer veel gebeurd zijn. Vervelend natuurlijk, dat er zoveel stilligt, vooral als je jonger bent en zelf weinig gevaar loopt. Toch is het dan júist christelijk om je nauwkeurig aan de voorschriften van de overheid te houden. Niet voor jezelf, maar als offer voor anderen die wel kwetsbaar zijn. Is dat niet de weg van Jezus, de minste zijn en anderen dienen?

Verder is natuurlijk de illusie doorbroken dat het leven maakbaar zou zijn en dat wij alles in de hand hebben. Laat deze gedwongen tijd van onthouding en bezinning in de weken voor Pasen een gelegenheid zijn om na te denken over waar ons houvast ligt, in gezondheid en ziekte. Als alles wordt stilgezet, word dan maar eens stil voor God (lees psalm 62).

 

Om over na te denken

God vraagt ons Hem te belasten met alles wat ons belast.

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad