Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1299,  18 september 2020

 

Kerkdiensten

20 september  9.30 uur ds. A.J. Molenaar, startdienst winterwerk

                        18.00 uur ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer

27 september  9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                        18.00 uur ds. E. van Wijk, Sprang Capelle

 

Agenda

donderdag 24  september

- bijbelkring in het koor, 20.00 uur

vrijdag 25 september

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1300 bij de scriba

zaterdag 26 september

- oud papier

donderdag 1 oktober

- gebedskring in het koor, 20.00 uur

 

Collecten Diaconie

20 september  Zendingscollecte voor St. Arab Vision

27 september  Diaconie Algemeen

 

College van Kerkrentmeesters

20 september  Eigen kerkenwerk

27 september  Vijfjescollecte (zie ook het berichtje hieronder)

 

Vijfjescollecte 27 september

Wij missen al maanden inkomsten, omdat we door de corona-maatregelen de kerk niet kunnen verhuren. De opbrengst van de vijfjescollecte op 27 september kan deze pijn verzachten.

 

Erediensten

Zondag 20 september is het startzondag. Ondanks de corona-maatregelen gaan de activiteiten voor het nieuwe seizoen zoveel mogelijk weer beginnen; deze zondag is daarvoor het markeringspunt. In de verkondiging staan we stil bij het door de landelijke kerk aangereikte thema ‘Het goede leven. Bloeien in Gods licht’. We lezen uit de Bijbel Psalm 1 en Lukas 18:18-23. Ik haal uit deze schriftgedeelten dat er meer is dan ‘doen’, zelfs meer dan ‘doen voor God’ – wellicht een wonderlijke les als allerlei activiteiten weer gaan beginnen… Extra feestelijk bij het begin van het seizoen: er zal in deze dienst voor het eerst weer samenzang zijn! Daarover hieronder meer informatie, evenals over de avonddiensten die weer opstarten. Voorganger ‘s avonds is dominee J. Boom uit ‘s-Gravenmoer.

Zondag 27 september ga ik weer verder over de vrucht van de Geest. Ditmaal staat de zachtmoedigheid centraal. Dat klinkt zacht, maar of het ook ‘soft’ is? ‘s Avonds gaat voor dominee E. van Wijk uit Sprang-Capelle, met wie ik geruild heb.

 

Samenzang in de morgendiensten

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van de startzondag in de morgendiensten weer samen te zingen. Het zingen tot Gods eer is een wezenlijk onderdeel van de eredienst en het gemeentezijn. Daarnaast is in ons grote en oude kerkgebouw het risico op het doorgeven van het coronavirus klein; de rekentool die de landelijke kerk ontwikkelde geeft onze kerk letterlijk ‘groen licht’.

Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en de Protestantse Kerk. Hiertoe zijn de zitplaatsindeling en het protocol voor gebruik en ventilatie van de kerkzaal gewijzigd. Er zal hierdoor in de morgendiensten plaats zijn voor circa 75 personen. Aanmelden blijft noodzakelijk. Voor wie liever zang mijdt en als overloop bij teveel aanmeldingen, worden ook de avonddiensten weer opgestart, waarover hieronder meer.

 

Hervatting avonddiensten

Vanaf de startzondag, 20 september, worden de avonddiensten weer hervat. In tegenstelling tot in de morgendiensten zal hierin niet samen worden gezongen. Er zullen twee voorzangers zijn zoals tot nu toe in de morgendiensten. Voor de avonddiensten hoeft u zich niet op te geven, wel zal bij de deur uw naam worden genoteerd.

Met twee diensten kunnen aanzienlijk meer mensen ‘s zondags een eredienst bezoeken. We hopen dat deze ‘overloopmogelijkheid’ voor als de morgendienst vol is, spoedig nodig zal zijn! Laat ieder die kan, zondag weer naar een kerkdienst komen, er is nu voldoende plaats. “Laten we... in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen” (Hebreeën 10:25).

 

Catechisatie 2020/2021

Het nieuwe winterseizoen gaat weer van start en ook dat van de catechisatie. Maandag 21 september bent u/ben jij van harte welkom in het koor van de kerk. Deze avond is voor alle catechisanten en hun ouders om kennis te komen maken en vragen te stellen en duurt van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur. De methode die we gebruiken kan worden bekeken en we willen graag inventariseren welke groepen we kunnen samenstellen. Door alle veiligheidsvoorschriften omtrent corona houden we dit seizoen de catechese voor alle catechisanten op de maandagavond om 19.15 uur in het koor van de kerk. Na een gezamenlijke introductie door dominee Molenaar gaan de catechisanten in drie groepen naar leeftijd uiteen. De eerste avond is op maandag 28 september. Iedereen van harte uitgenodigd!

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Jeanette van Kooten 06-11235963 of mailen naar jeannettevankooten@hotmail.com

 

Bijbelkring

Na de startzondag gaat de Bijbelkring weer beginnen, een ieder is welkom! We komen op donderdagavond samen in het koor van de kerk, waar we voldoende afstand kunnen houden. De avonden beginnen om 20.00 uur. We lezen een gedeelte uit de Bijbel en praten daar samen over door om de betekenis van toen en de les voor nu te ontdekken. Onder leiding van dominee Molenaar gaan we ons dit seizoen verdiepen in de geschiedenissen van Izak en Jakob uit het Bijbelboek Genesis. De data zijn: in 2020 elke laatste donderdag van de maand (24 september, 29 oktober, 26 november, (niet in december) en in 2021 elke derde donderdag van de maand (21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april).

 

Gebedskring

Ook de gebedskring komt dit seizoen samen in het koor van de kerk. Gebed is de basis voor heel het  leven, persoonlijk en als gemeente! We komen samen op elke eerste donderdag van de maand van 20.00 tot 21.00 uur. Kom je zelf moeilijk tot gebed? Zet dan deze tijd apart en kom hier bidden! We doen kringgebed, maar alleen in stilte meedoen mag ook. De data voor dit seizoen zijn: 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari,. 4 februari, 4 maart en 8 april.

 

Startkring

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, komt deze kring van ouders van jongere kinderen al heel wat jaren samen rond de Bijbel. We hebben gesprekken rondom geloof, werk, gezin en dagelijks leven. 
Contactpersoon: Peter Naaijen, peter@tambien.nl 06-57339574.

Geestelijke Groei Kring                 

De Geestelijke Groei Kring bestaat uit een tiental vrouwelijke gemeente-(ook niet) leden die al enige jaren bij elkaar komen om te praten over het geloof, elkaar op te bouwen en te bemoedigen. Dit doen we 1 x in de maand op de woensdagavond. De avonden worden voorlopig in het koor van de kerk gehouden, totdat we weer in huiselijke kring met meer mensen bij elkaar mogen/kunnen komen. We lezen de Bijbel aan de hand van een bijbelstudieboek. We zijn bezig met het bijbelboek Jozua. Iedereen is welkom. De data voor dit jaar zijn: woensdag 23 september, 21 oktober en 18 november. We beginnen om 20.00 uur. Meer informatie bij Petra van Engelen (0623539082) of Lia Mak (0625334690).

 

Verdieping voor vrouwen

Vanaf 23 september aanstaande hopen we weer van start te gaan met Verdieping voor Vrouwen. Gespreksavonden voor vrouwen waarbij we de Bijbel openen, op ontdekking gaan, ons geloof mogen verdiepen door gesprek en gebed. Als leidraad gebruiken we een studieboekje. We komen (waar mogelijk) eens in de twee weken bij elkaar op de woensdag-avond. Heeft u/heb jij ook behoefte aan opbouw van het geloof en fijne gesprekken met andere vrouwen, neem dan contact op met Marja v.d. Stelt (06-10769434).

 

Mannenkring ‘Gaan voor God’
In het nieuwe seizoen komen we als mannen bij elkaar met als belangrijkste doel om te groeien in geloof! Eens in de twee weken lezen we uit Gods woord, bemoedigen we elkaar om vol te houden en bidden we samen. Graag nodigen wij jou uit om een keer geheel vrijblijvend te komen. ‘Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen’ (psalm 133:1) We komen op 23 september voor het eerst bij elkaar in de loods van Henk van Engelen, Burgemeester van der Lelystraat 20.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marius van Doorn (06-53487080) of Arie van der Stelt (06-22125206).

 

Vakantie Bijbel Club 2020

Yes, de Vakantie Bijbel Club (VBC) komt er weer aan! Op donderdag 22 oktober in de herfstvakantie is het weer zover: we gaan een spetterende dag beleven! We gaan op avontuur in de vesting (vossenjacht!) en daarna eten we samen pannenkoeken. Ben jij erbij? Uiteraard houden we ons aan de corona-regels. Dus we zijn vooral buiten en in kleine groepjes.

  • Voor: Alle kinderen in de basisschoolleeftijd.
  • Datum: Donderdag 22 oktober 2020 van 15.00 tot ca. 18.00 uur (inclusief avondeten).
  • Locatie: In de kerktuin van de Hervormde Kerk Woudrichem.
  • Toegang: GRATIS! Er staat vrijblijvend een bus voor de onkosten.
  • Ben jij 10+? Dan is er speciaal voor jou een supergaaf programma op vrijdag 26 oktober.
  • Opgeven: vóór 15 oktober, via kerkwoudrichem.nl (inschrijfformulier staat binnenkort online).
  • Afsluitdienst: Op zondag 25 oktober is om 10.00 uur de VBC afsluitdienst in de Hervormde Kerk Woudrichem.
  • U kunt helpen: We kunnen in ieder geval nog wat pannenkoekenbakkers gebruiken. Meer informatie bij Marjan van der Meij: 06 15216833. Heeft u zich al opgegeven voor een taak, dan nemen we binnenkort contact op.
  • Nodig anderen uit voor deze dag: Kleinkinderen, buurkinderen, vriendjes en vriendinnetjes, ze zijn allemaal van harte welkom!

 

Uit de pastorie

Bij de bekende Engelse theoloog John Stott las ik onlangs een fraai staaltje bijbeluitleg. Hij behandelde Mattheüs 6:26, waar staat ‘Kijk naar de vogels in de lucht’. Volgens hem is deze tekst een aansporing om aan vogelkijken te doen! In zijn vaderland is dat een veel beoefend tijdverdrijf, maar ook bij ons in de Biesbosch zie je regelmatig groepjes groen geklede mensen met verrekijkers.  Ergens heeft Stott nog gelijk ook. Jezus wil ons niet aanmoedigen om vogelaar te worden, maar om op de Vader te vertrouwen, zo blijkt uit het vervolg. Echter: dat vertrouwen kan blijkbaar gesterkt worden als je ziet hoe God voor de vogels zorgt – en ook voor de bloemen, zie vers 28. Dan moet je dat eerst wel zíen, daar wel aandacht voor hebben! Goed rondkijken dus maar, naar de vogels en de bloemen, naar heel de schepping om je heen.

 

Om over na te denken

Jezus zegt: 'als je Mij volgt, draag je een kruis.' Horen bij de Kerk betekent het dragen van een kruis. Dat kruis loop je mis als je met gelijkgestemden een eigen gemeente begint, of als je altijd maar zoekt naar een gemeente die bij je past. (dr. E. Bouter, 'de Kerk heeft de Toekomst')

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad