Vakantie Bijbel Club (VBC)

Vakantie Bijbel Club

Er is vakantiebijbelclub op de vrijdag in het Hemelvaartsweekend. Tijdens deze dag wordt er stil gestaan bij een bijbels thema. Er wordt een bijbelverhaal verteld wat bij het thema past, en daarnaast worden er allerlei leuke bijpassende spelletjes en activiteiten georganiseerd.

Het kernteam neemt de organisatie van deze dag op zich, ondersteund door een flink aantal vrijwilligers die op de dag zelf meehelpen. 

De Vakantie Bijbel Club is er voor alle kinderen van de basisschool. We hopen met deze dag juist ook de kinderen te bereiken die normaal gesproken niet in de kerk komen.