Vakantie Bijbel Club (VBC)

Elk jaar wordt er tijdens één van de schoolvakanties de “Vakantie Bijbel Club” georganiseerd. Tijdens twee dagdelen wordt er stil gestaan bij een thema uit de Bijbel. Voor de mensen die meehelpen is er vooraf een info-avond waarop alles wordt doorgenomen zodat we met z’n allen weten waar de VBC over gaat en wat we mogen uitdragen, zodat we proberen de kinderen op deze manier zoveel mogelijk mee te geven. Rondom het thema worden er met veel enthousiasme, allerlei spelletjes en activiteiten georganiseerd. De club wordt afgesloten met een feestelijke avond, waarbij de ouders van harte worden uitgenodigd. De Vakantie Bijbel Club is voor alle kinderen van de basisschool. Ook kinderen die geen lid zijn van onze kerk zijn van harte welkom.